Voor Loon, Voor een duurzame toekomst voor iedereen

Bram Nieuwenhuisen
Foto: Voor Loon

LOON OP ZAND – De wereld om ons heen is prachtig. Dat willen wij ook zo houden. Daarvoor is het nodig dat we kiezen voor duurzame oplossingen in de juiste balans tussen toerisme en de zorg voor de natuur als toeristische trekpleister.

Om dat voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk dat we een balans realiseren tussen energie die we opwekken en energie die we gebruiken. Daarnaast moeten we ernaar streven om zo min mogelijk restafval te creëren en zo min mogelijk nieuwe grondstoffen uit de aarde te halen. ‘Voor Loon’ wil dat de gemeente Loon op Zand zich gaat ontwikkelingen tot een gemeente waarin duurzaamheid een tweede natuur is!

Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Het moet ook betaalbaar blijven voor onze inwoners. Daarom hebben wij als Voor Loon de volgende doelen benoemd in ons programma:

  • In het nieuwe dorpshuis in het kerkdorp Loon op Zand dient aandacht te zijn voor natuureducatie over onze omgeving voor zowel toeristen als inwoners.
  • Bij de inkoop van gemeentelijke voertuigen en materieel moet duurzaamheid het uitgangspunt zijn.
  • De gemeente moet bedrijven die laadstations voor elektrische voertuigen willen bouwen stimuleren en faciliteren.
  • Het is nu zaak het hele fietspadennet onder de loep te nemen en waar nodig fietsvriendelijker te maken.
  • De gemeente mag geen proefboringen naar schaliegas toestaan binnen onze gemeentegrenzen.
  • Initiatieven die duurzaam energiegebruik bevorderen moeten gestimuleerd en ondersteund worden.
  • Energiecoöperaties moeten actief betrokken worden bij de energietransitie.
  • Een financiële prikkel moet opgenomen worden in het afvalstoffenbeleid om de hoeveelheid restafval terug te dringen.
  • Duurzaamheidsmaatregelen betalen zich op termijn vaak terug. De voorinvestering kan een probleem zijn. Met goedkope, gegarandeerde leningen kunnen inwoners met minder financiële armslag toch meedoen.

Wij zijn er voor elkaar én krijgen het voor elkaar.

Bram Nieuwenhuisen, Voor Loon, Voor Elkaar

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen