ETZ houdt ook komende vijf jaar topklinische status

De opvang van traumapatiënten in het ETZ is een van de topklinische erkenningen.
De opvang van traumapatiënten in het ETZ is een van de topklinische erkenningen.
Foto: ETZ

TILBURG – De stichting Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) heeft het lidmaatschap van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) met vijf jaar verlengd. Deze beslissing volgt op een uitgebreide visitatie waarbij het ETZ is beoordeeld op verschillende criteria. De bevindingen van de visitatiecommissie zijn positief en onderstrepen de voortreffelijke inspanningen van het ziekenhuis.

Wilma Jackson, manager HR & Leerhuis in het ETZ, kijkt met tevredenheid terug op het bezoek van de STZ-commissie. “Om ervoor te zorgen dat ons ziekenhuis aan de strenge criteria blijft voldoen, vindt elke vijf jaar een nieuwe visitatie plaats. Volgens de externe voorzitter was het opnieuw een geslaagde visitatie. De commissie heeft een prachtig ziekenhuis gezien, waar we trots op kunnen zijn vanwege de loyaliteit en betrokkenheid van de vele medewerkers waarmee ze hebben gesproken.”

Onder de indruk

Tijdens de visitatie werden diverse aspecten van het ETZ grondig onderzocht, van strategie en beleid tot opleiding en innovatie. De commissie was onder de indruk van de bevlogenheid en passie van de medewerkers voor het verbeteren van de zorg voor de patiënten. Hoewel dit niet altijd even duidelijk naar voren kwam uit de documenten ter voorbereiding op de visitatie, werd deze bezieling volledig ervaren tijdens de interactie op de visitatiedag.
De strategische koers van het ETZ wordt geprezen vanwege de focus op ruimte voor eigen keuzes van medewerkers, waardoor bottom-up initiatieven worden gestimuleerd en gehonoreerd. Deze koers is geloofwaardig en vormt een belangrijke basis voor verdere ontwikkelingen binnen de organisatie.

Opleiding en wetenschap

Op het gebied van opleiding en praktijk wordt de inzet van het ETZ voor het opleiden van medisch en verpleegkundig personeel benadrukt. De commissie prijst de strategische personeelsplanning die nauw verbonden is met het opleidingsplan, waardoor de balans in personele inzet goed wordt bewaakt.
Het ETZ krijgt ook lof voor zijn focus op wetenschappelijk onderzoek, vooral op het gebied van verpleegkundig onderzoek. In het ETZ werken zes hoogleraren en één lector. Dit is vrij bijzonder.

Innovatie en 24/7 acute zorg

Daarnaast wordt de innovatieve aanpak van het ETZ opgemerkt, met speciale waardering voor de implementatie van Artificial Intelligence (AI) in het EPD (Elektronisch Patiëntendossier), gericht op het verlichten van het werk voor zorgprofessionals.
Het ETZ heeft ook succesvolle stappen gezet op het gebied van 24/7 acute zorg, waarbij de organisatie geen stops op de afdeling Spoedeisende Hulp kent en de interne acute zorg goed georganiseerd is.

Dertien topklinische erkenningen

Met deze positieve bevindingen heeft het ETZ zijn lidmaatschap van de STZ met vijf jaar weten te verlengen. Het ziekenhuis kijkt uit naar verdere samenwerking binnen het netwerk van topklinische ziekenhuizen en blijft zich inzetten voor excellente zorg, innovatie en ontwikkeling. Met het STZ Topklinisch Zorgregister wordt inhoud gegeven aan de status van het ETZ als topklinisch ziekenhuis. Het ETZ heeft inmiddels dertien erkenningen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen