Zes inwoners van de gemeente Loon op Zand Koninklijk onderscheiden

Foto: brandweervrijwilligers.nl

In verband met de Coronamaatregelen vindt er vandaag geen officiële uitreiking plaats van Koninklijke onderscheidingen in onze gemeente. In plaats hiervan ontvingen vanmorgen zes gedecoreerden en telefoontje van burgemeester Hanne van Aart. De officiële uitreiking vindt plaats op een later tijdstip dit jaar.

De onderstaande zes inwoners van de gemeente Loon op Zand werden vanmorgen gebeld:

De heer G.J.T. (Ben) van den Berg (77) uit Kaatsheuvel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten: 

 • 1991 – heden Mecanicien bij Wielervereniging De Jonge Renner te Oosterhout (tevens de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, ca. 230 leden).
  De heer Van den Berg is de eindverantwoordelijke mecanicien en beheert ook de Service Course van de wielerploeg. Dit is een ruimte waarin het reservemateriaal ten behoeve van de wielersport wordt opgeslagen. Hij is op mechanisch gebied de spil van de wielerploeg. De heer Van den Berg is bij alle trainingen en koersen aanwezig, zowel nationaal als internationaal. Ook gaat hij mee op trainingskamp in Spanje, waar hij de fietsen onderhoudt voor gemiddeld zestien renners.
  Naast de eindverantwoordelijkheid voor de fietsen is hij een echte teamplayer die de ploeg bij elkaar weet te houden. Hij heeft oog voor de jonge ambitieuze wielertalenten die graag de top willen bereiken, wat vaak een grote mentale druk bij hen teweeg brengt. Als ze het fysiek of mentaal zwaar hebben weet hij de renners altijd weer op te monteren.

De heer R.J. (Rob) Janssen (53) uit Kaatsheuvel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten: 

 • 1994 – heden Lid van de vrijwillige brandweer gemeente Loon op Zand. De heer Janssen is lid van de vrijwillige brandweer, team Kaatsheuvel, vanaf juni 1994. Zijn huidige functie is Bevelvoerder / chauffeur TS in de rang van Brandmeester. Op 25 januari jl. mochten al 12 collega-brandweerlieden een Koninklijke onderscheiding ontvangen die langer dan 20 jaar in dienst waren jaar bij de vrijwillige brandweer. De heer Janssen was toen verhinderd.

Mevrouw P.A.M. (Els) Dingemans – van Beers (66) uit Kaatsheuvel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten: 

 • 1970 – heden Diverse bestuurs- en commissiefuncties, tevens actief lid van koor La Jeunesse, Kaatsheuvel. Mevrouw Dingemans heeft vanaf de oprichting van het koor La Jeunesse een groot stempel gedrukt op de ontwikkeling en koers van het koor. In het verleden vanuit verschillende bestuurs- en commissietaken, de afgelopen jaren meer in een ondersteunende rol. In de jaren waarin het koor zich ontwikkelde, heeft zij zich ingezet voor de kwaliteit van muziek, de keuzes van repertoire en begeleiding van solisten. Zij zette zich in vanuit inhoudelijke kwaliteiten en muzikale overtuiging, bescheiden op de achtergrond maar tegelijk ook op de voorgrond met heel veel (solo)muziekstukken. Tijdens haar bestuurslidmaatschap heeft zij zich ingezet voor kwaliteit, behoud van het koor en nieuwe muzikale grenzen verkennen, met andere woorden, de omwenteling naar het La Jeunesse van nu.
 • 2007 – heden Vrijwilliger bij de Stichting Maasduinen – Park Vossenberg in Kaatsheuvel. Mevrouw Dingemans runt samen met andere vrijwilligers het winkeltje in De Vossenberg en regelt hiervoor de inkopen.
 • 1992 – heden Collectant en collectecoördinator van de Nierstichting.
 • 2003 – 2010 Vrijwilliger bij de Stichting Natuurmonumenten. Zij zette zich in bij het bestrijden van de Amerikaanse Vogelkers op Landgoed Huis ter Heide.
 • 2009 – 2018 Mantelzorger voor haar zus en moeder.
 • 2005 – heden Vrijwilliger bij Unicef in Kaatsheuvel (verkoop wenskaarten en artikelen).

Mevrouw P. (Nel) Klijsen – van der Velden (71) uit Kaatsheuvel – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:

 • 1982 – 2016 Vrijwilliger bij Volleybalvereniging VIO in Waalwijk. Mevrouw Klijsen was een zeer actief lid van Volleybalvereniging VIO in Waalwijk. Zij droeg bij aan allerlei activiteiten, hield de presentielijsten bij, was lid en voorzitter van de feesttoernooicommissie, verantwoordelijk voor het lief- en leedpotje en coach van een damesteam.
 • 2007 – heden Vrijwilliger bij de Parochie H. Willibrord. Mevrouw KosterKlijsen is koster van de St. Janskerk in Kaatsheuvel. Zij opent dagelijks de toegangspoort naar de begraafplaats en de kerkdeuren, zodat het stiltecentrum bereikbaar is. Zij is gastvrouw in het parochieel centrum en wanneer de kerk voor publiek is opengesteld. Zij bereidt de eucharistievieringen voor, stelt het rooster voor de misdienaars en collectanten samen en zij leidt misdienaars op. Zij maakt met andere vrijwilligers de kerk schoon, assisteert met secretariaatswerkzaamheden, organiseert de uitvaarten en draagt bij aan financiële zaken, zoals de collectegelden.

De heer H.J.J.G. (Harrie) Daems (67) uit Loon op Zand – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:

 • 1978 – heden Penningmeester en vrijwilliger bij vv Uno Animo te Loon op Zand De heer Daems is lid van vv Uno Animo vanaf 1963. In 1978 werd hij penningmeester van de vereniging. Deze functie is in de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Daarnaast is hij vanaf 1995 trainer van de lagere seniorenelftallen. Voorts is hij verantwoordelijk voor de kantine, verzorgt vanaf 2014 de ledenadministratie en is mede-verantwoordelijk voor de velden, het onderhoud en de groenploeg van de vereniging. De heer Daems is voor iedereen het aanspreekpunt van de vereniging over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Mevrouw H.M.I.A. (Mieke) Broeders – Habraken (56) uit De Moer – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:

 • 2004 – heden Vrijwilliger bij en bestuurslid van de ZLTO afd. Dongen en Loon op Zand. Mevrouw Broeders werd bestuurslid in 2004, vice-voorzitter in 2006 en in 2014 voorzitter van ZLTO, afd. Dongen en Loon op Zand. Zij vormt een schakel tussen het hoofdbestuur en de leden van ZLTO, afdeling Dongen en Loon op Zand. Zij ondersteunt boeren en tuinders die te maken hebben met vernieuwde en vaak lastige wet- en regelgeving en dit vergemakkelijkt het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Zij organiseert hiervoor avondbijeenkomsten met diverse sprekers. Haar doel is om de burgers dichter bij de agrariërs te brengen. Hiervoor wordt de jaarlijkse knapzakroute georganiseerd en geeft zij voorlichting op scholen.
 • 2008 – heden Bestuurslid (tot 2010) en actief lid van het CDA Loon op Zand.
 • 2010 – heden Lid van de gemeenteraad voor het CDA in de gemeente Loon op Zand.
 • 1983 – heden Vrijwilligersactiviteiten voor – en secretaris van het kerkbestuur van Parochie St. Joachim De Moer. Mevrouw Broeders is lid van de Liturgiegroep van de St. Joachimkerk in De Moer vanaf 1983. Van 1992 tot 2008 maakte zij samen met een andere vrijwilliger het misboekje voor gezinsvieringen. Van 2005 tot 2012 was mevrouw Broeders secretaris van het kerkbestuur. Na de fusie van kerken in de gemeente Loon op Zand is zij gestopt als secretaris, maar houdt nog wel het ledenbestand bij.
 • 1991 – heden Vrijwilliger bij dorpsvereniging Moers Belang. Mevrouw Broeders fungeert als contactpersoon tussen de dorpelingen en de gemeentelijke politiek. Zij zet zich ook in als hulpverlener tijdens evenementen. Hiernaast was zij in het verleden actief bij de organisatie van de jeugdvakantieweek voor kinderen van de basisschool, gaf EHBO-cursus aan scholieren van Basisschool De Start en was vrijwilliger bij – en bestuurslid en voorzitter van de Katholieke Vrouwen Organisatie St. Anna.