NVWA: oordoppen bieden bescherming tegen harde muziek, mits ze goed passen

Foto: NVWA

NVWA heeft dit voorjaar 16 verschillende oordoppen onderzocht. Deze bieden gemiddeld voldoende bescherming tegen harde muziek. De gemiddelde dempingswaarden van alle oordoppen voldoen aan de normeisen.

Dit betekent niet dat voor iedereen de oordoppen voldoende demping bieden; dat hangt sterk af van de pasvorm. Ook moeten ze op de juiste manier worden ingedaan. Op de website van de NVWA staat een lijst met merken en artikelnummers van de onderzochte oordoppen die consumenten kunnen raadplegen.

Onderzoeksresultaten
Oordoppen moeten voldoen aan het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen. De NVWA heeft vrijwel alle oordoppen voor de muzieksector die op de Nederlandse markt worden aangeboden onderzocht. Daarbij ging het alleen om oordoppen die bedoeld zijn voor bescherming tegen harde muziek en die ook zo worden aangeboden. Zogenoemde ‘schuimpjes’ zijn niet onderzocht; die dempen wel geluid maar vervormen de muziek en zijn dus niet bedoeld als oordoppen voor de muzieksector.

De gemiddelde geluiddemping van de 16 onderzochte oordoppen voldoet aan de norm. De gemeten geluidsdemping tussen de proefpersonen verschilt echter nogal. Dat komt waarschijnlijk door de pasvorm; oordoppen die slecht passen bieden onvoldoende bescherming.

Naast de pasvorm is ook het op de goede manier indoen van de oordoppen van groot belang voor voldoende geluiddemping. Bij 3 van de 16 oordoppen ontbreken Nederlandstalige instructies voor het indoen. Bij 2 van deze 3 oordoppen zonder de juiste instructies is ook het technisch dossier afwezig, waardoor de NVWA de veiligheid niet volledig heeft kunnen beoordelen. De verkoop van deze 3 oordoppen is verboden.

Afspraken
Uit onderzoek van de Nationale Hoorstichting blijkt dat 25% van de jongeren beginnend gehoorverlies heeft. Oorzaken zijn het luisteren naar te hard afgestelde persoonlijke muziekspelers en harde muziek tijdens het uitgaan. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft met de muzieksector een convenant over preventie van gehoorschade getekend waarin is afgesproken dat het maximum geluidsniveau op festivals en tijdens popconcerten maximaal 103 decibel mag zijn. Ook moet gehoorbescherming die voldoende geluiddemping geeft aanwezig zijn voor bezoekers. Reden voor de NVWA om de op de Nederlandse markt aangeboden oordoppen aan een onderzoek te onderwerpen.

Gehoorschade
Blootstelling aan te harde geluiden kan gehoorschade veroorzaken. Gehoorschade ontstaat doordat de trilharen in het binnenoor beschadigd raken; opgelopen gehoorschade is bijna altijd blijvend en onomkeerbaar. Vanaf 80 decibel kan geluid schadelijk zijn; geluiden vanaf 120 decibel kunnen het gehoor direct beschadigen. Hoe schadelijk geluiden tussen 80 en 120 decibel zijn hangt af van hoe vaak en hoe lang je er naar luistert. Het afgesproken geluidsniveau van 103 decibel tijdens concerten is een veilig volume als je er oordoppen bij draagt die het geluid voldoende dempen. Daarbij is het belangrijk dat de oordoppen goed passen.

De Hoorstichting publiceert vandaag de resultaten van een onderzoek onder 699 middelbare scholieren van gemiddeld 13 jaar. Daaruit blijkt dat vrijwel alle jongeren via oortjes of koptelefoon naar muziek luisteren op hun smartphone of muziekspeler en dat 2 op de 5 al regelmatig naar een feestje met harde muziek gaan. 57% van de geïnterviewde scholieren geeft aan last te hebben van een piep in het oor na het luisteren van muziek op hun muziekspeler of na het bezoeken van een feestje.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen