Ontwerp omgevingsvisie vanaf 14 december ter inzage

Foto: Gemeente Loon op Zand

Na instemming door het college ligt de ontwerp omgevingsvisie Loon op Zand 2040 vanaf 14 december voor iedereen ter inzage. De keuzes in deze visie geven richting en ruimte aan toekomstige plannen en regels voor de woonwijken, dorpskernen, bedrijventerreinen en buitengebieden van de gemeente Loon op Zand.

De zes speerpunten in de omgevingsvisie laten zien waar de gemeente met de samenleving de komende jaren naartoe wil werken. Wethouder Louis Laros: “Onze gezamenlijke ambitie is dat de dorpen groen en duurzaam worden, waarbij ook de centra en bedrijventerreinen klaar zijn voor de toekomst. We willen ons breder profileren op recreatie en werken toe naar een ‘all-inclusive’ landschap. Onze gemeente moet ook slim bereikbaar zijn en het is belangrijk dat iedereen mee kan doen.” Voor elke speerpunt geeft de visie oplossingsrichtingen en worden er beleidskeuzes gemaakt om de ambities te realiseren.

Van vraagstukken naar visie

In 2022 en 2023 werkte de gemeente met inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven aan de omgevingsvisie, ondersteund door bureau LOS stadomland. Zo werden bij de start inzichten uit interviews en een bewonersenquête benut om vraagstukken rond thema’s als wonen, natuur en landschap, duurzaamheid en recreatie vast te stellen. Eind 2022 sprak de gemeente hierover met bijna 400 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties tijdens bijeenkomsten, workshops en andere ontmoetingen. Met de opgehaalde ideeën volgde de visie op hoofdlijnen. Deze was onderwerp voor een nieuwe gespreksronde dit voorjaar. De inbreng hieruit is meegenomen in de ontwerp omgevingsvisie.

Verbinding met nieuwe Omgevingswet

De omgevingsvisie is een kerninstrument van de Omgevingswet. Vanaf 1 januari 2024 regelt deze nieuwe wet alles voor de plek waarin we wonen, werken en leven. Deze fysieke leefomgeving moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met goede ideeën. De omgevingsvisie past deze uitgangspunten van de wet toe in Loon op Zand vanuit de zes benoemde speerpunten.

Van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 kan iedereen de ontwerp omgevingsvisie inzien via www.loonopzand2040.nl, samen met informatie om te reageren op de ontwerp visie.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen