Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen bezoekt Westwaard Kaatsheuvel en Hooivork De Moer

Foto: Joris Buijs Fotografie

KAATSHEUVEL – Er ligt een grote bouwopgave in de gemeente Loon op Zand, net als in de rest van Brabant. Onze provincie heeft ruim 14.000 huizen per jaar nodig om aan de behoefte te voldoen én de achterstand in te lopen. De provincie zet daarom instrumenten in om versnelling van de woningbouw mogelijk te maken. Dat begint bij het delen van kennis en kunde met betrekking tot woningbouw en planologie. Zo ook in Loon op Zand.

Gedeputeerde Ronnes van Ruimte en Wonen sprak daarover met wethouder Louis Laros van Ruimtelijke Ordening en Wonen tijdens een werkbezoek op 9 december jongstleden. Hij bezocht locatie Westwaard in Kaatsheuvel, waar circa 330 woningen worden gebouwd, en uitbreidingslocatie Hooivork in De Moer.

Wethouder Louis Laros: “Een van de hoofddoelen van de Woonvisie Loon op Zand is zorgen voor voldoende- betaalbare en duurzame – huisvesting in de drie kernen: Kaatsheuvel, Loon op Zand en de Moer’. Voor de periode tot en met 2030 heeft de gemeente Loon op Zand tot heden circa 1100 woningen geprogrammeerd. Het college gaat in 2023 een versnellingsagenda wonen opstellen. Met deze versnellingsagenda wonen zal er onder andere gekeken worden hoe bestaande woningbouwplannen optimaal gerealiseerd kunnen worden en (mogelijk) sneller.”

De gemeente Loon op Zand werkt niet alleen aan versnelling van bestaande bouwplannen. De gemeente onderzoekt ook of het mogelijk is om op korte termijn in Kaatsheuvel ongeveer 80 flexwoningen voor diverse doelgroepen te realiseren. “Het is goed om te zien dat de gemeente een brede blik heeft op woningbouw en dus ook flexwonen in het vizier heeft. En mooi dat het Rijk daarvoor onlangs 720.000 euro heeft toegezegd. In Brabant streven we in de komende drie tot vijf jaar naar zo’n 3000 flexwoningen erbij”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte.

De grotere stappen worden uiteraard op andere locaties gezet. Hij vervolgt: “Helder is dat het tempo van huizenbouw per gemeente verschilt. Ik wilde graag van Loon op Zand horen waar eventuele knelpunten zitten en hoe obstakels uit de weg gehaald kunnen worden. De provincie wil namelijk een helpende hand bieden bij de versnelling. De flexpoolregeling waarbij Rijk en provincie geld beschikbaar stellen voor extra capaciteit bij gemeenten, is een tool. Overigens hebben we bij de inhaalslag ook andere partners nodig zoals projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties én de burgers die bijvoorbeeld met Collectief Private initiatieven plannen maken voor een passende woonomgeving.”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen