Groot onderhoud Moersedreef en Baan

Foto: Google Streetview

DE MOER – Gemeente Loon op Zand gaat groot onderhoud uitvoeren in de Moersedreef en Baan. In de Moersedreef wordt de bestaande asfaltverharding in z’n geheel opgebroken en vernieuwd. In de nieuwe situatie brengt de gemeente aan weerszijden fietssuggestiestroken en snelheidsremmende voorzieningen aan.

In Baan repareert de gemeente de asfaltverharding op een aantal locaties en krijgt de gehele weg een nieuwe asfalt toplaag. De werkzaamheden starten in de Moersedreef op maandag 26 juli 2021 en duren naar verwachting tot vrijdag 10 september 2021. Aansluitend voert de gemeente de werkzaamheden in Baan uit.

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. Er zullen ter plaatse verkeersomleidingen worden ingesteld. De aannemer neemt met alle aanwonenden en aanliggende bedrijven contact op om de werkfasering en benodigde bereikbaarheid met elkaar af te stemmen.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden