Denk mee over de nieuwe APV

Foto: Loonopzand.nieuws.nl

Iedere gemeente heeft een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV staan lokale regels die elke inwoner raken. Van afspraken over waar afvalcontainers moeten staan tot regels voor het parkeren van auto’s. En waar het aanplakken van affiches is toegestaan tot regels voor evenementen.

Aanpassing regels

Om de paar jaar passen we de APV aan naar de huidige situatie. Er ligt nu een voorstel klaar. Een aantal onderwerpen krijgt hierin bijzondere aandacht zoals carbid schieten, lachgas en het oplaten van ballonnen.

Overlast lachgas

De afgelopen jaren hebben politie en jongerenwerk het gebruik van lachgas zien groeien. Preventieve actie’s hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het gebruik van lachgas is niet strafbaar. Een verbod is daarom alleen mogelijk als het gebruik van lachgas hinder, gevaar en/of overlast veroorzaakt.

Carbidschieten

Carbidschieten mag volgens de wet en komt vooral voor rond de jaarwisseling. De aanpassing in de APV maakt het mogelijk om eisen te stellen aan carbidschieten. Carbidschieten mag bijvoorbeeld niet binnen 300 meter van een zorgcomplex. De nieuwe regels zijn dus niet om het te verbieden, maar om de overlast te beperken.

Oplaten ballonnen

Het oplaten van sfeer-, wens – of feestballonnen is nu toegestaan. Het Europees Parlement verbiedt vanaf 2021 dat dit wegwerpplastic mag opstijgen. Bij het geven van een vergunning voor evenementen in Loon op Zand kreeg dit al aandacht. Na vaststelling van de APV is het oplaten van (wens- en sfeer)ballonnen verboden in de gemeente.

Denk mee

Tot 1 juni vragen wij u mee te denken over het gemaakte aanpassingsvoorstel. Op die manier probeert de gemeente een beeld te krijgen of de aanpassingen aansluiten bij de wensen van inwoners. Om mee te denken, gaat u naar overheid.nl https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-103121.html

Nog vragen?

Neem dan contact op met de adviseur openbare orde en veiligheid via 0416 – 289 111 of stuur een mail naar [email protected]