Geen illegale huisvesting bij controle vakantiepark Droomgaard

Foto: Google Streetview

Uit de laatste controle op vakantiepark Droomgaard op vrijdag 15 februari blijkt dat de Oostappen groep zich aan de regels houdt. Er is geen sprake meer van illegale huisvesting op het recreantengedeelte van het vakantiepark.

Controles blijven van belang

Een maand geleden verhoogde de gemeente de dwangsom voor een overtreding op het vakantiepark naar het maximale bedrag van € 152.000,-. De gemeente deed zodoende wat juridisch maximaal mogelijk was, om de overtredingen op het vakantiepark te stoppen. Burgemeester Hanne van Aart: “Ik ben blij dat de Oostappen groep zich de afgelopen week aan de regels gehouden heeft, maar we blijven alert op de situatie en controles uitvoeren om zo te zien of de overtredingen daadwerkelijk niet meer voor gaan komen.”

Totaal dwangsommen

De Oostappen groep ontving de afgelopen maanden meerdere dwangsommen voor overtredingen op het vakantiepark. In totaal ontving vakantiepark Droomgaard dwangsommen voor een bedrag van € 482.400,-.

Veiligheidsrisicogebied

Het gebied waarbinnen het vakantiepark valt, is tot 1 maart 2019 aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie en de gemeente blijven controles uitvoeren op het vakantiepark.

Meer informatie

Meer informatie over het veiligheidsgebied staat op: www.loonopzand.nl/veiligheidsrisicogebied.


  • Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met onze gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan!