GemeenteBelangen strijdt voor Dorpshuis en sporthal waar de kern Loon op Zand recht op heeft

Foto:

Donderdagavond 16 mei heeft de gemeenteraad besloten over het financiële voorstel van het college voor de bouw van een Dorpshuis met sportzaal in Loon op Zand, evenals de inrichting van de openbare ruimte. Voor de sloop van het huidige pand met sporthal is € 2.056.000 gevraagd, voor de bouw € 14.219.000, en voor de inrichting van de buitenruimte nog eens € 1.430.000.

Hoewel dit aanzienlijke bedragen zijn, naast de miljoenen die al zijn uitgegeven, willen we ons betoog samenvatten. Allereerst hebben we onze dank uitgesproken aan iedereen die de afgelopen jaren hard heeft gewerkt aan de realisatie van het Dorpshuis. We deelden allemaal dezelfde droom: een dorpshuis waar alle inwoners en verenigingen samen konden komen, met een sportzaal waar ook wedstrijden gehouden konden worden.

Helaas is de situatie anders verlopen. Door diverse tegenslagen in het proces staan we nu voor een kleiner dorpshuis en een kleinere sportzaal waar sommige sportverenigingen geen wedstrijden meer kunnen houden. Dit project is bedoeld voor de komende 40 tot 50 jaar, voor onze kinderen, hun kinderen en hun kleinkinderen.

Op onze vragen over de nieuwe tarieven hebben we, net als de verenigingen, nog steeds geen antwoord gekregen. Het is onzeker of de verenigingen kunnen terugkeren en of ze de nieuwe huurprijzen kunnen betalen. De ruimtes zijn ook nog niet passend, zoals biljartverenigingen aangaven dat hun ruimte op de eerste etage te klein is. De exploitatievorm en de bijbehorende kosten zijn nog onbekend, evenals de hoogte van eventuele subsidies die nodig zijn om de verenigingen terug te laten keren. Het blijft onduidelijk wat de kosten voor de gemeente zullen zijn voor de komende 40 jaar en of we dit zelfstandig kunnen dragen.

Als GemeenteBelangen hebben wij indertijd gepleit voor een vierde zaaldeel in de Werft in Kaatsheuvel. Vorig jaar gaven we aan dat we liever een alternatieve variant onderzochten: een dorpshuis in het centrum en een sportaccommodatie elders. Inwoners van Loon op Zand stelden voor om de sportaccommodatie bij de voetbalvelden van Uno Animo te bouwen. Zo zou er een sporthal kunnen komen die geschikt is voor alle sportverenigingen, met de juiste afmetingen voor sportwedstrijden. Wij vinden dat het college de kern Loon op Zand tekort doet met het huidige plan.

Instemmen met dit plan, terwijl er nog zoveel onzekerheden zijn, is voor GemeenteBelangen niet mogelijk. Wij hebben een toekomstvisie: een dorpshuis en een sportaccommodatie waar de huidige en toekomstige inwoners en verenigingen van Loon op Zand de komende 40 tot 50 jaar met veel plezier gebruik van kunnen maken.

Gezien het belang en de noodzaak hebben wij wel ingestemd met de motie over het onderzoek naar de exploitatie van het nieuwe dorpshuis. Deze motie zorgt ervoor dat het college in het eerste kwartaal van 2025 een plan moet voorleggen aan de raad over de te kiezen exploitatievorm. Daarnaast moet het college na de afronding van het definitieve ontwerp een voorlopige indicatie geven van de commerciële tarieven.

Wil je het hele betoog teruglezen? Kijk dan op onze site.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen