Fietsend de pracht van de Langstraat ontdekken in 4 etappes

Foto: Vrienden van Sint Jan Waalwijk

LANGSTRAAT – De Vrienden van Sint Jan Waalwijk, die dit jaar 10 jaar bestaan, hebben een viertal prachtige fietsroutes door de Langstraat ontwikkeld die langs alle culturele hoogtepunten van de regio voeren. Bij de promotie van deze routes zal bijzondere aandacht worden besteed aan jongeren en hun ouders die door de routes, samen met een te ontwikkelen app, meer aandacht zullen krijgen voor cultuur en natuur in de Langstraat.

Sint Jan en de Langstraat

Net als de Sint-Jan van Waalwijk, toegewijd aan Johannes de Doper, werden de meeste kerken en kapellen die vanaf de 12e eeuw in de Langstraat werden gebouwd naar deze heilige vernoemd: van Vlijmen en Nieuwkuijk tot Waspik; van Waalwijk en Kaatsheuvel tot Loon op Zand. Maar wat betekenen al deze torens en kerkgebouwen nog voor de huidige generaties van jonge ouders en hun kinderen? Wat weten zij nog van de gemeenschappelijke cultuur die de inwoners van de Langstraat, gelegen tussen dijken en duinen, tussen zand en klei, heeft bezield om hun land de afgelopen acht eeuwen stukje bij beetje uit de waterrijke Maasdelta te ontginnen? Om de kennis van de unieke cultuur én natuur in de Langstraat te bevorderen hebben een aantal kundige vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper voor inwoners en bezoekers van de Langstraat vier prachtige fietsroutes ontwikkeld.

Fietsroutes en folders

Deze prachtige fietsroutes doorkruisen de regio in alle windrichtingen via van het bekende landelijke fietsknooppuntennetwerk, en voeren langs alle landschappelijke en culturele hoogtepunten door de Langstraat. Daarmee zijn het echte ontdekkingstochten. De routes zijn elk ongeveer 40 km lang. Ze starten alle vier in het centrum van Waalwijk, maar kunnen uiteraard bij alle toeristische bezienswaardigheden en bedrijven langs de route worden gestart en geëindigd.

Gratis test-flyers waarin de vier routes met toeristische en culturele highlights zijn opgenomen, zijn nu al beschikbaar in de Sint Jan de Doperkerk in Waalwijk en bij het Toeristisch Informatie Punt (TIP) in het Schoenenkwartier. Er wordt naar gestreefd de definitieve folders vóór de start van het komende fietsseizoen klaar te hebben; deze zullen verkrijgbaar zijn bij de toeristische informatiepunten in de Langstraat en bij de rustpunten, campings en overige bedrijven die de routes willen promoten.

Met de vier ontdekkingstochten willen de Vrienden van Sint Jan de Doper iedereen niet alleen de unieke schoonheid van de Langstraat laten beleven. Zij willen met de actieve steun en in samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme óók de belangstelling voor de vele culturele bezienswaardigheden in onze streek bevorderen.

De Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper, opgericht in 2014 en nu dus 10 jaar jong, heeft als doelstelling de beeldbepalende koepelkerk in het hart van Waalwijk te behouden voor het doel waarvoor deze 100 jaar geleden werd gebouwd. Net als bijvoorbeeld de Kerk aan de Haven en alle andere kerken die sinds het begin van de dertiende eeuw werden opgericht zijn het niet alleen maar bakens in landschap en stad. Ze zijn bedoeld voor de hele gemeenschap: voor oud en jong, rijk en arm, inwoners en bezoekers. De betekenis van deze onvervangbare cultuurdragers zijn ook voor de huidige en toekomstige generatie van groot belang. Dat willen de Vrienden graag aan iedereen overbrengen en laten zien.

Jongeren betrekken

Met financiële ondersteuning van het Stimuleringsfonds van de Rabobank willen de Vrienden van Sint-Jan met het project “Bike & Explore” de jeugd in de Langstraat actief stimuleren met een te ontwikkelen webapp om zélf onze streek te gaan ontdekken. Daarbij willen ze de scholen structureel betrekken. De app zal dienen als navigatiemiddel voor de routes en zal interactieve achtergrondinformatie geven, en de mogelijkheid om foto’s en video’s te delen. De Vrienden zoeken daarbij de steun van de drie Langstraatgemeentes maar ook van het Kunstencentrum en scholen, scouting en andere organisaties die zich richten op de jeugd.

Boekwerk

Ook zal uiterlijk in 2025 een geïllustreerd boekwerk worden uitgegeven, waarin de landschappelijke en culturele hoogtepunten langs de vier routes uitgebreid worden beschreven. De Vrienden zoeken daarvoor de steun van heemkundeverenigingen en enkele auteurs in de regio. Met behulp van de routefolders, de webapp en het boekwerk kunnen Langstraatbezoekers, maar ook scholen en hun leerlingen de highlights van de regio ontdekken.

Al met al een ambitieus en uitdagend project waarbij inwoners en bezoekers van de Langstraat worden betrokken. Het project heeft heel veel potentie. Hoe meer de Vrienden op de actieve steun van jongeren en hun ouders kunnen rekenen, hoe groter het positieve resultaat zal zijn.

Iedereen die interesse heeft om mee te helpen aan dit project kan zich melden bij de Vrienden van Sint Jan de Doper (mail: [email protected], tel. 06-29306470).

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen