Voor een eerlijk en duurzaam Europa

Foto: Gerd Altmann via Pixabay

Met de naderende verkiezingen voor het Europees Parlement in juni, maken we ons op voor beslissingen die de toekomst van onze samenleving bepalen. Het is dan ook van het grootste belang dat we onze stem laten horen en kiezen voor een Europa dat bevolkingsgroepen niet tegen elkaar opzet of zondebokken aanwijst, maar beleid voert dat ten goede komt aan alle burgers.

Deze verkiezingen draaien om belangrijke kwesties, zoals het tegengaan van klimaatverandering, een eerlijke welvaartsverdeling en het aanpakken van migratie. De EU kan hieraan bijdragen door de overgang naar een duurzame economie te versnellen, armoede en ongelijkheid te bestrijden, op te komen voor betere arbeidsvoorwaarden, en een beperkend maar rechtvaardig migratiebeleid te voeren.

Daarnaast zijn voor vrouwen gelijke kansen op de arbeidsmarkt en gelijke beloning voor gelijk werk, van groot belang. De EU kan hieraan bijdragen door de strijd tegen discriminatie van vrouwen te versterken en de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen, alsook door het verbeteren van ouderschapsverlof en kinderopvangmogelijkheden.

Laten we onze stem gebruiken voor een Europa dat opkomt voor de belangen van ons allemaal en kiezen voor een eerlijke en duurzame toekomst.

Ingezonden en geschreven door André Vermeulen

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen