Bouwvoorbereidingen nieuwbouw ETZ in volle gang

Foto: ETZ

TILBURG – Locatie ETZ Elisabeth wordt de komende 30 jaar helemaal vernieuwd. Dit project is opgedeeld in verschillende fasen. Om dit mogelijk te maken, zal het ziekenhuis in de eerste fase uitbreiden aan de achterkant richting de Kempenbaan, met een acuut centrum en een eerste toren kliniek. Naar verwachting begint de bouw in de tweede helft van 2024, maar ondertussen wordt al hard gewerkt aan het bouwrijp maken van het bouwterrein. Wat houdt dat in?

Bouwrijp maken terrein

Het terrein waarop binnenkort het acuut centrum, de eerste toren kliniek en de verbindingsgang naar de huidige bouw worden gerealiseerd, dient op dit moment als parkeerterrein, retentievijver en als locatie voor Ronald McDonald. Om het terrein gereed te maken voor de bouw, worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Verhuizing van Ronald McDonald naar de voorzijde van locatie ETZ Elisabeth. Vervolgens wordt het huidige gebouw van Ronald McDonald gesloopt.
  • Dempen van de huidige retentievijver.
  • Plaatsen van keerwanden om de hoogteverschillen aan de randen van het terrein te compenseren.
  • Verleggen van dienstleidingen van onder andere Brabant Water, Enexis, Ziggo en KPN.
  • Verleggen en verplaatsen van kabels en leidingen die nodig zijn voor de installaties van het ETZ.
  • Het verplaatsen van grond zodat de hoogteverschillen verdwijnen en het bouwterrein geëgaliseerd is.
  • Het graven van een ‘bouwput’ waar de toekomstige aannemer funderingen voor de nieuwbouw kan plaatsen.

Het realiseren van een nieuwe hemelwater-retentiecapaciteit 

De bestaande retentievijver van het ETZ bevindt zich op de plek waar het acuut centrum en de eerste toren van de kliniek worden gerealiseerd. Dit betekent dat er een nieuwe wadi (Water Afvoer Drainage en Infiltratie) ten behoeve van afvoer hemelwater moet worden aangelegd. Deze wadi komt aan de voorzijde van locatie ETZ Elisabeth. Er wordt een nieuwe leiding aangelegd om het regenwater van het bouwterrein en van de daken van het ziekenhuis naar de voorkant van het ETZ Elisabeth te leiden.

Het aanleggen van en een toegangsweg over de Leij

Het bouwen van een brug, bestaande uit twee delen, over de beek De Leij maakt het acuut centrum en de eerste kliniektoren toegankelijk voor patiënten, bezoekers en medewerkers van het ETZ. De brug is ontworpen voor zowel gemotoriseerd verkeer als voor voetgangers en fietsers.

Daarnaast wordt de Dokter Bloemenlaan verlengd en verbonden met de nieuwe brug. Dit zorgt ervoor dat het acuut centrum snel en gemakkelijk te bereiken is. De planning is om voor de zomervakantie 2024 de brug te plaatsen zodat de brug tijdens de bouw van het acuut centrum en kliniek door de aannemer gebruikt kan worden.

Het compenseren van de waterbergingscapaciteit

Het ETZ verhardt enkele vierkante meters in het gebied dat bedoeld is als reserveringsgebied bij wateroverstroming. Om dit te compenseren, wordt aan de oostzijde van de beek De Leij de oever verdiept. Hierdoor wordt voorkomen dat het water dat vrijkomt bij hevige regenval in dat deel van het beekdal tot overstromingen leidt. De bestaande, niet-functionerende poel wordt verplaatst volgens de visie zoals beschreven in het document ‘de Nieuwe Leij Vallei gemeente Tilburg’ en de ontwikkelleidraad. Hiermee wordt voldaan aan de zogenaamde ‘stepping stones’. Het ontwerp en de aanpak zijn afgestemd met zowel het Waterschap als de gemeente Tilburg. Tot slot wordt een schaduwrijke en natuurvriendelijke oever aangelegd, met geschikte beplanting.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen