Bedrijvenpark Kaatsheuvel beloond met Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

De werkgroep KVO in gesprek met de auditor van KIWA
De werkgroep KVO in gesprek met de auditor van KIWA
Foto: Parkmanagement Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL – Vorige week is het bedrijvenpark Kaatsheuvel gehercertificeerd voor dit zeer gewenste keurmerk. Dit keurmerk bevestigt dat er structureel goed wordt samengewerkt tussen de verschillende betrokken partijen in dit gebied.

Concreet: het Parkmanagement met de ondernemers, de politie, brandweer, de BOA’s en de gemeente. Drie keer per jaar komen zijn minimaal bij elkaar en één keer per jaar lopen ze kritisch over het Bedrijvenpark Kaatsheuvel.

Doel van de samenwerking

Samengevat: Deze betrokken partijen willen dat het bedrijvenpark ‘Heel Schoon en Veilig is. Denk daarbij aan verkeersveiligheid, inbraakrisico, brandveiligheid en parkeren. Al bij al zijn alle partijen best tevreden over hoe het bedrijvenpark daar in ‘presteert’, zo bleek uit een enquête.

Resultaat

Regelmatig zijn er kleine of grotere zaken, die verbeterd kunnen worden. In de werkgroep KVO wordt dit aangekaart en vervolgens gaat de gemeente, het Parkmanagement of andere partners aan de slag. Zo zijn worden regelmatig zaken aangepakt zoals: parkeerproblemen, overlastsituaties, brandgevoelige objecten, vervuilde plaatsen, hangjeugd-problematiek, defecte of verblindende verlichting. Op het gebied van ondermaats onderhoud van groen en grijs wordt de gemeente en vervolgens de aannemer regelmatig via de Fixi-app aangesproken. Doorgaans wordt er dan per omgaande actie ondernomen.

Er is ook aandacht voor andere zaken, zoals het hangen van AED’s. Inmiddels hangen er 6 op het bedrijvenpark en binnenkort komt er nog een bij. De gemeente financierde onlangs een 40-tal cursusplaatsen reanimatie en daar werd enthousiast gebruik van gemaakt! Het cameratoezicht-systeem heeft absoluut een preventief effect en wordt binnenkort uitgebreid.

De cursus reanimatie werd door 40 ondernemers enthousiast gevolgd

Voordeel bij verzekeraars

Als een ondernemer het behaalde KVO-certificaat overlegd met zijn verzekeraar, krijgt hij doorgaans een korting van 10 tot 20%. Daarnaast keert Interpolis aan het Parkmanagement ook een bonus uit bij lage schademeldingen inbraak en brand. De laatste 3 jaren keerde Interpolis in totaal € 11.000,- uit. Een mooi gebaar! Dit wordt immers weer geïnvesteerd in ‘Heel Schoon en Veilig-zaken’, zoals het Cameratoezicht-systeem.

Een representatieve omgeving is belangrijk

Veel ondernemers vinden het óók heel belangrijk dat de omgeving representatief is. Dat straalt immers professionaliteit uit. Het onderhoud van groen en het grijs (bestrating, trottoirs) moet als het kan zodanig op orde zijn, zoals de meesten het thuis ook wensen. Met name op dat vlak zijn de ondernemers níet tevreden. Daarom loopt er momenteel een traject om het onderhoud in eigen beheer te gaan doen. Het idee is, dat de gemeente het budget voor onderhoud overhevelt naar het Parkmanagement. De gemeente ondersteunt dit proces van harte. Deze neemt de regie dan over en investeert wellicht extra in regulier en incidenteel onderhoud.

Hercertificering verliep soepel

De Projectleiding van de hercertificering was in handen van Onno Keuker van Keuker Veiligheidszorg Ondernemingen. Hij heeft jaren de projectgroep ondersteund als voorzitter/secretaris. De laatste 2 jaren is dat in handen van Wim Aussems, de parkmanager. De mening en tevredenheid werd gepeild met een enquête. 40% van de 145 ondernemers en 100% van de werkgroep KVO reageerden op de enquête. De tevredenheid was groot, behalve op het reguliere onderhoud groen en grijs. Maar hierop hoopt het Parkmanagement de komende jaren beter te scoren als ze hier zelf in gaat sturen en investeren.

Voor nu kunnen de ondernemers op Bedrijvenpark Kaatsheuvel en de ‘partners in KVO’ blij zijn met het certificaat. Het is geldig tot 1 december 2025.

Dit beeld is niet representatief voor een Bedrijvenpark en moet beter.
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen