‘Voor Loon’: Zorg voor elkaar!

Wil Ligtenberg
Foto: Voor Loon

Zorg en welzijn is altijd een belangrijk aandachtspunt geweest voor ‘Voor Loon’. Niet voor niets leverden wij de afgelopen jaren wethouders om dat belangrijke domein met hart en ziel vorm te geven. Dat niet zonder succes! Client-ervaringsonderzoeken leveren altijd een dikke voldoende op. Wij willen dat het tenminste zo blijft en dat er daar waar mogelijk nog verbeterd wordt.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de veranderingen op het gebied van de Participatiewet, de jeugdzorg en de wet op langdurige zorg (AWBZ) hebben het zorgveld aanzienlijk veranderd de afgelopen jaren en maakte de gemeente verantwoordelijk voor een groot gedeelte van deze zorg. Onze gemeente was hier goed op voorbereid, waardoor we hier tijdig op in konden spelen. De zorg voor een ieder is één van de pijlers van onze samenleving en verdient dan ook topprioriteit binnen onze gemeente. Door maatwerk voor elke doelgroep [ouderen, jongeren, mensen met een beperking, mantelzorgers], moeten onze inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

Voor Loon’ wil dat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft en dat de gemeente in staat is om iedere inwoner van de juiste zorg te voorzien. Wat betekent dat concreet?

  • Mantelzorgers verrichten een belangrijke, maar zware taak. De gemeente ondersteunt mantelzorgers maximaal en zorgt ervoor dat inwoners in staat worden gesteld om de mantelzorg goed uit te kunnen voeren. Door maatwerk te leveren staat de gemeente naast mensen en helpt ze op weg.
  • Wanneer een inwoner zorg nodig heeft kan deze blijven rekenen op het zogenoemde ‘keukentafelgesprek’. Deze werkwijze moet wat ‘Voor Loon’ betreft de basis blijven van de aanvraag van zorg.
  • Binnen elke wijk (Loon op Zand, Kaatsheuvel-Oost en – West) is een wijkfunctie. De gemeente organiseert die zorg centraal maar ook dichtbij. Hierin spelen de wijkcentra een belangrijke rol, maar ook de verzorgingshuizen en de ondersteuning van de wijkverpleging. Zorg aan huis zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen.
  • Mede dankzij ‘Voor Loon’ is het consultatiebureau voor Loon op Zand behouden. Dat moet ook zo blijven. Het liefst zien wij dat in relatie met de Wetering.
  • Omdat iedere zorgvraag eigen oorzaken heeft en daardoor anders kan zijn is maatwerk het uitgangspunt. Dat vraagt om medewerkers met een mensgerichte houding die het welzijn van mensen centraal stelt.
  • De jeugd- en jongerenwerkers spelen een belangrijke rol in de schakel tussen het onderwijs en het gezin. Daarnaast ondersteunen zij ook de jongerencentra in onze gemeente. Zij dienen zichtbaar te blijven op straat, op school en in de jongerencentra om zo vroeg te kunnen signaleren welke jongeren buiten de boot dreigen te vallen. ‘Voor Loon’ vindt daarom dat er niet verder bezuinigd mag worden op het jeugd- en jongerenwerk.
  • Armoede is een groeiend probleem, ook in onze gemeente. ‘Voor Loon’ vindt dat de portemonnee van een inwoner niet bepalend mag zijn voor de toegang tot gemeentelijke voorzieningen en voor deelname aan het verenigingsleven. Hiervoor is een armoedebeleid nodig dat hierop blijft anticiperen. ‘Voor Loon’ heeft hier in het verleden een belangrijke rol in gespeeld (o.a. door de instelling van de ‘Samen Loont-pas’) en dat mag u ook in de komende tijd verwachten van ‘Voor Loon’
  • ‘Voor Loon’ vindt dat iedereen mee moet kunnen doen doordat niemand aan de zijlijn blijft staan. Het principe van ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ is uitgangspunt. Wat ons betreft mag de tegemoetkoming via deze pas weer omhoog, blijft deze vrij besteedbaar, is de aanvraag eenvoudig en moet deze zonder veel poespas volledig beschikbaar komen.
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen