Positief resultaat van bijna zeven ton voor gemeente Loon op Zand

Foto:

Het college heeft het Jaarverslag en de Jaarrekening 2015 aangeboden aan de raad. De Jaarrekening 2015 laat een positief resultaat zien van bijna € 0,7 miljoen. Dit bedrag wordt voor het grootste deel gereserveerd voor het Sociaal Domein. Dit heeft de gemeente in een persbericht bekend gemaakt.

Financieel resultaat
In 2015 heeft de gemeente een positief financieel resultaat behaald van rond 0,7 miljoen euro.

Het positieve resultaat van de jaarrekening heeft een aantal oorzaken:
• In 2015 was er een overschot van circa € 2,5 miljoen op het Sociaal Domein. Naar achterliggende oorzaken wordt nog een diepgaande analyse uitgevoerd.
• Er zijn binnen de grondexploitatie een aantal verliesvoorzieningen getroffen voor in totaal circa € 900.000 (Kets West II en De Els II).
• De algemene dekkingsmiddelen (waaronder de algemene uitkering uit het gemeentefonds) lieten een tegenvaller zien van bijna € 500.000.
• Storting in de voorziening pensioenen voor voormalige wethouders, door dalende rente / lager rendement op het gespaarde kapitaal, voor een bedrag van rond
€ 430.000.

Het afgelopen jaar waren belangrijke zaken voor de gemeente Loon op Zand:

Uitvoering geven aan de drie transities
2015 heeft in het teken gestaan van de uitvoering van de nieuwe taken in het kader van de transities. Loon op Zand heeft voortgebouwd op de reeds bestaande professionele ondersteuningsstructuren, te weten het Servicepunt WWZ en de wijkteams.

Voortgang Bruisend Dorpshart en ingebruikname van Het Klavier
De realisatie van het centrumproject Bruisend Dorpshart is in 2015 met grote stappen dichterbij gekomen. Als centrale voorziening en hoogtepunt van het plan kon op 5 oktober 2015 het gemeenschapshuis Het Klavier in gebruik worden genomen.

Start werkzaamheden Hoge Steenweg in Loon op Zand
De herinrichting van Loon op Zand is na een lange periode van voorbereiding eind 2015 een nieuwe fase van uitvoering ingegaan; de herinrichting van de bestaande infrastructuur. Eind 2015 is gestart met de werkzaamheden aan de Hoge Steenweg.

Hemelwaterriool en ondergrondse berging Gasthuisstraat
In 2015 is een hemelwaterriool en een ondergrondse berging in een deel van de Gasthuisstraat aangelegd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen