Gemeenteraad bespreekt verlenging crisisnoodopvang

Foto: Gemeente Loon op Zand

KAATSHEUVEL – Op donderdag 27 juni is er van 18:00 uur tot 19:00 uur een extra ingelaste opiniërende bijeenkomst van de gemeenteraad. De raad bespreekt dan de verlenging van de crisisnoodopvang aan de Dodenauweg in Kaatsheuvel. Er is een motie aangekondigd over deze verlenging.

Inspreken tijdens opiniërende bijeenkomst

Inwoners zijn van harte welkom om hun mening te geven tijdens de opiniërende bijeenkomst. Wilt u inspreken? Stuur dan vóór woensdag 26 juni 23:59 uur een mail naar [email protected]. Vermeld in dit bericht uw naam, adres en telefoonnummer.

Maximaal 15 mensen kunnen mondeling hun mening geven. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt u van harte uitgenodigd om uw visie schriftelijk met de raad te delen.

Gemeenteraad stemt tijdens raadsvergadering

Op 27 juni begint om 19:30 uur de reguliere raadsvergadering. Tijdens deze vergadering stemt de gemeenteraad over de motie om de crisisnoodopvang wel of niet te verlengen.

Meer informatie

De ingediende motie kunt u hier lezen. Meer informatie over de crisisnoodopvang vindt u op www.loonopzand.nl/opvang.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen