Vijftien Koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Loon op Zand

Boven v.l.n.r.: Dhr. Frans Aerts, Dhr. Rinus Vermeij, Mevr. Ingrid Dusée – van Iersel, Dhr. Cock Dusée, Dhr. Leo Vlemmix, Mevr. Lilian Grootswagers, Dhr. Piet Havermans, Dhr. Johan Hooijmaijers en Dhr. Kees Roelofs. Onder v.l.n.r.: Mevr. Agnes Burgs – Vael, Mevr. Maria Vermeij – van der Drift, Mevr. Riky de Jong – Kuijpers, Burgemeester Hanne van Aart, Mevr. Lia Leemans – van Loon, Mevr. Bertha Pijnenburg – van der Mee, Dhr. Harry Keulemans
Boven v.l.n.r.: Dhr. Frans Aerts, Dhr. Rinus Vermeij, Mevr. Ingrid Dusée – van Iersel, Dhr. Cock Dusée, Dhr. Leo Vlemmix, Mevr. Lilian Grootswagers, Dhr. Piet Havermans, Dhr. Johan Hooijmaijers en Dhr. Kees Roelofs. Onder v.l.n.r.: Mevr. Agnes Burgs – Vael, Mevr. Maria Vermeij – van der Drift, Mevr. Riky de Jong – Kuijpers, Burgemeester Hanne van Aart, Mevr. Lia Leemans – van Loon, Mevr. Bertha Pijnenburg – van der Mee, Dhr. Harry Keulemans
Foto: Pulles & Pulles | Reclame en beeld

Op vrijdag 26 april – de dag van de Lintjesregen – reikte burgemeester Hanne van Aart 15 Koninklijke onderscheidingen uit aan de volgende inwoners van de gemeente Loon op Zand.

Rinus Vermeij (81) uit Kaatsheuvel was 16 jaar bestuurslid van de Parochie H. Willibrord (voorheen St. Jan Kaatsheuvel). Daarnaast zet hij zich nog jaarlijks in voor de opbouw van de grote kerststal in de St. Jan en verricht diverse hand- en spandiensten. Vanaf 2005 is hij betrokken bij de totstandkoming, oprichting en draaiend houden van de Klussen- en Dienstencentrale. Hij verricht klussen voor hulpbehoevenden en was betrokken bij diverse grote klussen. Sinds 2022 behandelt en beoordeelt hij mede de aanvragen. Daarnaast was Vermeij in het verleden 24 jaar lid van de vrijwillige brandweer gemeente Loon op Zand, bestuurslid van de Gildenbond en 19 jaar decorbouwer voor het Tonpraoten in De Werft. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Maria Vermeij – van der Drift (80) uit Kaatsheuvel was vele jaren vrijwilliger bij de Parochie H. Willibrord in Kaatsheuvel. Daarnaast was zij van 1988 tot 2003 vrijwilliger bij de Kon. Erkende Harmonie Kaatsheuvel, zij organiseerde hier mede de jeugdactiviteiten en verstelde de uniformen. Vanaf 2007 is zij vrijwilliger bij de KBO, afdeling Kaatsheuvel en sinds 2013 is zij actief als taalcoach bij de Klussen- en Dienstencentrale. Daarnaast was zij in het verleden mantelzorger voor diverse familieleden, vrijwilliger bij EHBO-vereniging Damiaan, penningmeester bij Carnavalsvereniging De Pintenwippers en bestuurslid van Stichting Maatschappelijk Werk Kaatsheuvel. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bertha Pijnenburg – van der Mee (87) uit Loon op Zand is vele jaren actief als vrijwilliger voor diverse verenigingen / instanties. Zo was zij in de jaren ’70 bestuurslid van de KVO, afdeling Loon op Zand. Zij richtte een kaartclubje op en zorgde voor het meeleven bij lief en leed. Zij was lange tijd bestuurslid van de buurtvereniging Loonse Molenstraat. Zij organiseerde activiteiten voor jong en oud, zoals droppings, paasvieringen, oudejaarsactiviteiten en kaartavonden. Sinds eind jaren ’80 was zij vele jaren tot begin jaren 2000 vrijwilliger bij de KBO Loon op Zand (momenteel Seniorenvereniging Loon op Zand). Ze was lid van de activiteitencommissie en verzorgde menig optreden. Vanaf 2012 is zij woonachtig in en vrijwilliger bij Woonzorgcentrum De Venloene in Loon op Zand. Zij bezoekt zieken en introduceert nieuwe bewoners in de gemeenschap. Zij begeleidt medebewoners naar huisarts of ziekenhuis. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Riky de Jong – Kuijpers (83) uit Loon op Zand was van 2000 tot 2021 vrijwilliger bij Parochie H. Willibrord. Zij was lid van de (koper)poetsgroep van de kerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand en hielp mee met de actie Kerkbalans en Vastenactie. Vanaf 2000 is zij ook vrijwilliger bij Residentie Molenwijck in Loon op Zand. Zij helpt bij de handwerkclub en is verantwoordelijk voor de inkoop van de materialen. De gemaakte werken werden tot 2018 verkocht op de Welfare van het Rode Kruis. Sindsdien heeft zij met een andere vrijwilliger de Welfare voortgezet. Vanaf 2012 is zij vrijwilliger bij Woonzorgcentrum De Venloene in Loon op Zand. Zij wandelde tot 2020 wekelijks met ouderen van de verpleegafdeling door het dorp. Naast deze wandelgroep ondersteunt zij nog steeds verschillende activiteiten in De Venloene, zoals een muziekmiddag, koningspelen, een brunch en de wekelijkse bingo. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Johan Hooijmaijers (78) uit Loon op Zand is ook een actief vrijwilliger/bestuurslid bij de Jeu de Boules-vereniging Cochonnetclub in Loon op Zand. Vanaf 1994 is hij voorzitter wedstrijdcommissie, wedstrijdleider, werd bestuurslid in 2004 en voorzitter in 2023. Daarnaast houdt hij de website up to date. Vanaf 2017 is hij mede-initiator, organisator en coördinator van de regionale jeu de boules competitie in Midden-Brabant. Vanaf 1999 is hij vrijwilliger bij de Seniorenvereniging Loon op Zand. Hij geeft vele digitale cursussen, hij maakte de website en onderhield die lange tijd. Tevens fungeert hij als helpdesk bij leden thuis. Van 2001 tot 2012 was Hooijmaijers vrijwilliger bij de Heemkundekring Loon op ’t Sandt. Hij was lid van de fotowerkgroep en hij leidde het digitaliseringsproject van het archief. Vanaf 2005 is hij penningmeester van Bridgeclub Contract in Loon op Zand. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Harry Keulemans (78) uit Loon op Zand is een actief vrijwilliger én bestuurslid van Jeu de Boulesvereniging Cochonnetclub in Loon op Zand. Hij was lid van de bouwcommissie Paviljoen (1992- 1994), lid bouwcommissie ‘boulodrôme’ (2000-2002) en sinds 2009 is hij coördinator van alle onderhoudszaken. In totaal was hij 23 jaar penningmeester van de vereniging in de periode 1995– 2004 en 2009-2023. Hij was mede de drijvende kracht en organisator achter een 5-tal exposities voor amateurkunstenaars in de speelhal van de boulesclub. Daarnaast is hij vanaf 1992 barvrijwilliger bij de vereniging. Keulemans was van 2017 tot 2020 bestuurslid van de Stichting Kunst Loon op Zand. Ook is hij al meer dan 30 jaar mantelzorger voor familieleden. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Frans Aerts (67) uit Kaatsheuvel was bestuurslid in de periode 1980–2004 en 2005-2022 bij Show- en Marchingband Cornu Copiae uit Waalwijk. Hij coördineerde de werkzaamheden binnen de vereniging, was verantwoordelijk voor het binnenhalen van betaalde optredens, voorzitter van de muziekcommissie en hij was webmaster. Hij was medeoprichter (1987) en voorzitter van jeugdkorps Jong Cornu Copiae. Door de pandemie raakten beide verenigingen veel leden kwijt en werden in 2023 opgeheven. Daarnaast is Aerts vanaf 1987 vrijwilliger en een aantal jaren bestuurslid bij de Eerste Judoclub Kaatsheuvel. Hij ondersteunt de vereniging met de techniek rondom de ledenadministratie en de website en is medeorganisator van het jaarlijkse Langstraat Toernooi. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lia Leemans – van Loon (75) uit Kaatsheuvel was van 1994 tot 2012 vrijwilliger bij EHBO-vereniging Damiaan. Vanaf 1992 is zij vrijwilliger bij de personeelsvereniging van De Efteling. Zij levert hier een bijdrage aan het ontwikkelen en uitvoeren van evenementen. Zij is sinds 1998 ook vrijwilliger bij het NCB-toneel in Kaatsheuvel en stond in 1998 aan de wieg van de heroprichting van de Kaatsheuvelse Revue (1998-2011). Lia Leemans is vrijwilliger en bestuurslid (2012) bij de KBO, afdeling Kaatsheuvel. Zij is verantwoordelijk voor de redactie van het nieuwsblad en de PR. Daarnaast organiseert zij sportactiviteiten en is medeorganisator van evenementen. Zij is vrijwilliger bij Toneelvereniging Ka-Thé in Kaatsheuvel en vanaf 2013 vrijwilliger bij Stichting Jeugdpret in Kaatsheuvel. Daarnaast was zij in het verleden overblijfmoeder bij bs Den Bussel en hielp zij bij het Tonpraoten in De Werft. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Agnes Burgs – Vael (75) uit Kaatsheuvel was in de periode 1981 tot 2020 vrijwilliger bij Handbalvereniging DESK. Zij was trainer, coach van jeugdteams en later dames recreanten, vertrouwenspersoon, lid van de jeugdcommissie en de technische commissie en coördineerde zaalhuren en indelingen. Vanaf 2009 is zij vrijwilliger bij de KBO – afdeling Kaatsheuvel. Hier begeleidt zij wekelijks de Nordic Walking groep en organiseert en begeleidt groepsreizen en uitstapjes. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Piet Havermans (79) uit Loon op Zand trad in 2004 toe tot de Overheid (bestuur) van het Gilde St. Hubertus Loon op Zand. Zijn functie was deken, maar in de loop van de tijd vervulde hij eigenlijk de functie van deken-schrijver. Sinds oktober 2022 is hij over-deken (voorzitter). Naast zijn bestuursfunctie verzorgt hij het onderhoud van het groen op het terrein, de inkopen van de kantine, verzorgt bardiensten, beheert de kantinekas, werft leden en sponsoren, onderhoudt het koningszilver en het hoofdvaandel, coördineert de werkzaamheden aan het gebouw en is medeorganisator van diverse activiteiten van het Gilde. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lilian Grootswagers – Theuns (61) uit Kaatsheuvel was secretaris (2003-2005) van Stichting Speciaal Onderwijs Loon op Zand e.o., bestuurslid (2005-2010) en later RvT-lid van Stichting Leerrijk (2010-2012). Sinds 2006 is zij voorzitter van Stichting Sterk (Stichting Erfgoed Kaatsheuvel). Zij zette zich o.a. in voor het behoud en herbestemming van de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel. Zij was lid en later vice-voorzitter van de Stichting Task Force Kerkgebouwen (2006-2022). Vanaf 2015 is zij secretaris Stichting Behoud Geertruidskerk in Geertruidenberg. Zij is lid en sinds 2019 voorzitter van de Stichting ‘De Brabantse Hoeders’. Lilian Grootswagers was medeoprichter en secretary-general (2011-2020) en vanaf 2020 President Advisory Board van de Europese organisatie Future for Religious Heritage, een non-profit organisatie die mensen in heel Europa bij elkaar brengt, die zich inzetten voor het behoud van religieus erfgoed. Deze organisatie is actief in 35 landen en heeft meer dan 200 leden. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ingrid Dusée – van Iersel (69) uit Loon op Zand is vanaf 2009 secretaris van de Stichting Kunst Loon op Zand. Zij werft kandidaten voor exposities, stelt de contracten op, onderhoudt de contacten met de exposant en zoekt een passende locatie voor de expositie. Zij regelt mede de vergunningen, verzekering, materialen. Ook is zij medeverantwoordelijk voor de PR. Zij helpt mee bij de op- en afbouw van de exposities. Naast exposities van kunstenaars zijn te noemen de jaarlijkse kunstmarkt rondom Het Witte Kasteel, de onlangs nog gehouden actie ‘Kunst voor je raam’ en de succesvolle kunstveiling in 2022 waarbij de opbrengst ten goede kwam van een goed doel. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Cock Dusée (75) uit Loon op Zand was bestuurslid/vice-voorzitter (1996-2000) en voorzitter (2001-2006), voorzitter jeugdcommissie (2012-2017) en vrijwilliger bij de Tennis en Padelclub Loon op Zand. Hij was organisator van diverse competities en activiteiten bij de club. Vanaf 2016 is hij vrijwilliger bij de Stichting Kunst Loon op Zand, Sinds 2020 is hij bestuurslid van de Bridgeclub Loon op Zand, hij was wedstrijdleider bij de online-bridgecompetitie tijdens de pandemie en assisteert bij speciale bridge-drives. Dusée is ook bestuurslid van de Seniorenvereniging Loon op Zand, hij heeft de portefeuille activiteiten en is voorzitter van de commissie Bewegen en Gezondheid. Vanaf 2022 is hij penningmeester van de Vereniging Oud-Odulphianen, een vereniging van oud-leerlingen en oud-personeelsleden van het St. Odulphuslyceum in Tilburg. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Kees Roelofs (70) uit Loon op Zand was bestuurslid (vanaf 1994), voorzitter (1998-2006) en daarna vrijwilliger tot 2019 bij Mixed Hockeyclub DES in Kaatsheuvel. Hij is vanaf 2002 een actieve vrijwilliger bij de Koninklijke Sophia’s Vereeniging in Loon op Zand. Naast zijn lidmaatschap van de Raad van Advies was hij o.a. voorzitter van het feestcomité 140-jarig bestaan van de vereniging in 2004. Hij ondersteunt bij verenigingsaangelegenheden, van carnaval tot roadie tijdens buitenlandse concertreizen. Vanaf 2007 was hij secretaris van de Stichting Multifunctionele Centra (SMC) en van Horeca BV, waarvan de stichting aandeelhouder was. Roelofs was van 2012 tot 2022 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde. Hij leidde de vereniging door een aantal moeilijke periodes, zorgde voor een gestage ledengroei (3000 leden) en voerde een herstructurering door om de vereniging professioneler en slagvaardiger te maken. Vanaf 2020 is hij bestuurslid van de Seniorenvereniging Loon op Zand. Naast algemeen bestuurlijke zaken is hij specifiek belast met de portefeuille zorg.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Leo Vlemmix (65) uit Loon op Zand was tot 2007 eigenaar van een kapsalon in Loon op Zand. Hierna was hij tot 2022 werkzaam als regiomanager bij 3 kapsalonketens. Daarnaast was hij in de periode 1995 – 2012 werkzaam bij de kappersopleidingen van het ROC Tilburg als stagebegeleider en examinator. Hij was de drijvende kracht achter de brainwashklas en zette zich belangeloos in voor het Regionaal Overleg Bedrijfsleven en Onderwijs. Hij was van 1982 tot 2002 bestuurslid en voorzitter (1987-2002) van de Ondernemersvereniging Loon op Zand, later de Loonse Ondernemersvereniging. Hij organiseerde veel activiteiten, zoals de braderie, modeshows en winkelacties. Ca. 1990 werd hij bestuurslid van de Kunstcommissie gemeente Loon op Zand en in 2007 werd hij voorzitter van deze commissie. Na het stopzetten van de gemeentelijke subsidie werd het in 2012 een zelfstandige stichting: Stichting Kunst Loon op Zand. De stichting organiseert onder zijn voorzitterschap vele activiteiten, zoals bijvoorbeeld een succesvolle kunstveiling in 2022, waarbij de opbrengst aan twee inloophuizen in de regio werd geschonken. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen