Hanne van Aart beëdigd voor tweede termijn als burgemeester

Foto: Loon op Zand

Commissaris van de Koning mevrouw Ina Adema heeft op 1 december 2023 burgemeester Hanne van Aart de ambtseed afgenomen. Van Aart begint aan haar tweede termijn als burgemeester Loon op Zand. Een termijn duurt zes jaar.

Hanne van Aart: “Ik kijk ernaar uit me de komende zes jaar weer in te zetten voor onze prachtige gemeente. Het is iedere dag weer een feestje om dit werk te mogen doen.”

Een burgemeester wordt bij Koninklijk Besluit benoemd en herbenoemd. De gemeenteraad doet daarvoor een aanbeveling. De afgelopen periode is er een aanbeveling geformuleerd door een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, bestaande uit dhr. Krikken, dhr. Van Boven, dhr. Verhoeven, mw. Mesdag, mw. Broeders-Habraken en dhr. Lommers. De aanbeveling moet volgens de procedure uiterlijk 4 maanden voor het aflopen van de ambtstermijn door de gemeenteraad worden uitgebracht. De commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling met het advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen