Gemeentelijke aanslagen vanaf 1 januari via BWB

Foto: PIxabay

Op 1 januari 2023 sloot de gemeente Loon op Zand aan bij de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Voortaan krijgt u dus het aanslagbiljet van de BWB. De BWB zorgt voor uitvoering van de belastingtaken en de wet waardering onroerende zaken (WOZ) voor twaalf West-Brabantse gemeenten en voor het Waterschap Brabantse Delta.

Goede service en dienstverlening

Redenen voor de samenwerking met BWB zijn het verder verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het verminderen van de kwetsbaarheid in de uitvoering van de WOZ- en belastingtaken. Alleen het uitvoerende deel van de gemeentelijke taken op het gebied van de heffing en inning van belastingen wordt ondergebracht bij BWB. Het bepalen van het beleid voor de gemeentelijke belastingen en de belastingtarieven blijft in handen van de gemeente.

Gecombineerde aanslag

De meeste inwoners van gemeente Loon op Zand kregen al een aanslag voor de waterschapsbelasting Brabantse Delta van de BWB. Vanaf 2023 krijgt u voortaan zoveel mogelijk een gecombineerde aanslag voor gemeente- en waterschapsbelastingen. De aanslag valt eind februari bij u op de mat. Als u gebruik maakt van de digitale berichtenbox van MijnOverheid, dan ontvangt u geen papieren aanslag per post. U ontvangt uw aanslag dan in de berichtenbox.

Heeft u vragen?

Kijk op www.bwbrabant.nl of bel naar 076 5298300. De medewerkers van BWB helpen u graag!

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen