Gemeente aan de slag met vernieuwd plan voor de Wetering

Foto: Rini van der Laak

LOON OP ZAND – Het college van burgemeester en wethouders heeft geconcludeerd dat de verbouwplannen voor de Wetering opnieuw overwogen moeten worden. Deze conclusie trekt het college na een brede doorlichting van deze plannen in de afgelopen maanden.

De kosten van de huidige plannen komen zo’n 15 % hoger uit dan het beschikbare krediet en er blijken nog grote bouwkundige hobbels. Het college ziet geen andere mogelijkheid dan nieuwe bouwkundige keuzes te verkennen, maar blijft de lat hoog leggen voor een financieel verantwoord dorpshuis waar de inwoners van Loon trots op kunnen zijn.

Nieuwe keuzes op tafel

Wethouder Suzan Mandemakers erkent dat het college geschrokken is van de bouwkundige hobbels die aan het licht kwamen. Mandemakers: “De grote kostenstijgingen door inflatie hadden we in beeld, maar ook het gasloos maken van de bestaande sporthal blijkt veel duurder dan we dachten. We gaan daarom verkennen of nieuwbouw van de sporthal een betere optie is en mogelijk ook meer kwaliteit oplevert. Daarnaast blijkt de geplande vaste verbinding tussen het oude klooster en de nieuwe Wetering ingewikkelder dan gedacht. Door wettelijke eisen over daglicht en brandveiligheid is deze duur en onpraktisch. We verwachten dat het daarom beter is het oude klooster en de nieuwe Wetering fysiek los van elkaar te ontwikkelen. Ook deze nieuwe keuze ligt nu op tafel.”

Opnieuw naar gebied kijken

Ook moeten zaken als flora en fauna, akoestiek en verkeer nog beter onderzocht worden en ontbreken er concrete plannen voor de inrichting van de openbare ruimte. Mandemakers: “Hiervoor voeren we de komende tijd een stedenbouwkundige verkenning uit. Als het oude klooster en de nieuwe Wetering inderdaad los van elkaar komen te staan en er een nieuwe sporthal komt, biedt dit ook kansen om opnieuw naar het gebied te kijken. Centraal staat dan hoe het nieuwe ontmoetingscentrum, de sporthal en de parkeerruimte optimaal in verbinding kunnen staan met het dorpscentrum en de omgeving van het Witte Kasteel.

Lat blijft hoog

Het college legt het resultaat van de verkenning voor de zomervakantie met een voorstel aan de gemeenteraad voor. Mandemakers: “We bereiden de bouw in 2023 dan verder voor en streven ernaar hiermee in 2024 te starten. Hierbij zijn we wel afhankelijk van externe factoren zoals beschikbaarheid van bouwbedrijven en stikstofregels. De nieuwe keuzes die we nu moeten maken zijn pijnlijk, vooral voor de gebruikers van de Wetering en inwoners van Loon op Zand. Wel blijven we met alle betrokkenen, in het bijzonder de Wetering Plan Groep en de toekomstige gebruikers, de lat hoog leggen voor een goed functionerend dorpshuis en sporthal, waar álle partijen zich thuis voelen. Een plek die veiligheid, vertrouwen en ‘reuring’ in het dorp geeft.”

Verkoop voormalig klooster rond

Tot slot noemt Mandemakers een belangrijke mijlpaal die onlangs behaald is: “We hebben overeenstemming bereikt met de beoogde koper van het oude klooster. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Uiterlijk 31 januari passeert de verkoop bij de notaris. Hiermee hebben we een concreet perspectief op de realisatie van een gezondheidscentrum en daarmee een versterking van de maatschappelijke functies in het gebied. Dit sluit volledig aan bij de wensen die we bij onze inwoners ophaalden over de invulling van het voormalig klooster.”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen