Loon op Zand 2040: Praat u ook mee over uw omgeving?

Foto:

De gemeente Loon op Zand werkt samen met inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven aan de omgevingsvisie. Hierin maken we keuzes over hoe onze woon­wijken, dorpskernen, bedrijventerreinen en buiten­gebieden eruit moeten zien in 2040. Tussen 18 november en 6 december organiseren we een mix van activiteiten waarbij iedereen mee kan praten.

Waar komen woningen voor starters of senioren? Hoe zorgen we voor mooi groen in de wijk? Voor gezellige winkelstraten? Hoe behouden we de dorpse sfeer? En ons prachtige buitengebied? De omgevingsvisie is een blik vooruit voor de plek waar we wonen, leven en werken. Het is een basis voor onze plannen voor de toekomst, waarmee we ook anderen vragen om zelf met goede initiatieven te komen. Ook frissen we met de uitgangspunten uit de visie gaandeweg onze regels voor nieuwe plannen op.

We zijn benieuwd naar uw ideeën

Niemand kent onze gemeente beter dan de mensen die er wonen of werken. De omgevingsvisie gaat ook nog eens iedereen aan. Reden genoeg om bewoners, bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere organisaties te vragen om mee te praten over de visie. Doet u ook mee?

Meepraten kan zo

U kunt op veel verschillende manieren meedoen. Bezoek bijvoorbeeld een bewonersavond in uw eigen dorp. Blijft u liever thuis? Kom dan naar de online bewonersavond. Daarnaast kunt u ons tegenkomen op de markt, op andere drukke plekken of in buurtcentra. Ook organiseren we workshops voor organisaties, belangenverenigingen en stichtingen. Tot slot ontmoeten ondernemers bij de Dag van de Ondernemer en bij bijeenkomsten over het actieplan voor toerisme. Bekijk het volledige programma met data en locaties.

Waarover gaan we in gesprek?

Deze zomer hielden we een enquête onder inwoners en interviewden we organisaties. Dat leverde allerlei vraagstukken op over de toekomst van onze omge­ving. Deze vraagstukken staan centraal tijdens alle activiteiten. Samen bedenken we oplossingen voor en wat de voor- en nadelen zijn van deze oplossingen. Alle informatie en ideeën die we ophalen, vertalen we naar doelen voor de lange termijn.

Meer informatie: loonopzand2040.nl

Bron: Gemeente Loon op Zand

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen