Structurele ingrepen nodig voor veilige kruising Horst-Duinlaan Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL – Voor een veilige kruising van de snelfietsroute F261 met de Horst ter hoogte van de Duinlaan in Kaatsheuvel zijn structurele ingrepen nodig. Dat blijkt uit het onderzoek van bureau Groen Licht in opdracht van de gemeente.

Het eindrapport noemt meerdere oplossingen die de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeteren. De gemeente werkt hiermee komend half jaar aan een raadsvoorstel voor de definitieve oplossing. Totdat deze is uitgevoerd, blijven de tijdelijke maatregelen bij de kruising van kracht. Gemeente en politie houden het effect van deze maatregelen en de verkeerssituatie op de kruising goed in de gaten.

Extern verkeersadvies na aanhoudende ongevallen

Fietsers hebben voorrang op automobilisten als zij op de F261 de Horst oversteken. Sinds de opening van de F261 in 2020 zijn er bij de kruising meerdere aanrijdingen geweest. Het college besloot afgelopen februari advies van een extern verkeersbureau in te winnen, toen bleek dat er ondanks genomen maatregelen nog steeds ongevallen plaatsvonden. Bureau Groen Licht heeft de verkeerssituatie geanalyseerd. De onderzoekers concluderen dat de kruising te complex en onoverzichtelijk is. Ook is er slecht zicht op fietsers vanuit bepaalde richtingen.

Meer nodig dan kleinschalige maatregelen

Om snel maar ook de juiste maatregelen te nemen, heeft de gemeente vooruitlopend op het eindrapport al een aantal voorgestelde maatregelen uitgevoerd. Zo is een fietspad dat aansluit op de kruising afgesloten, zijn er objecten weggehaald voor beter zicht op fietsers en zijn er opvallende attentieborden geplaatst. “Kleinschalige maatregelen zijn gewenst, maar niet voldoende om de verkeersveiligheid substantieel te verbeteren”, aldus de onderzoekers.

Forse ingrepen zorgvuldig uitwerken

Bij alle grootschalige maatregelen die het bureau voorstelt, wordt de inrichting van de kruising aangepast. De oplossingen variëren in omvang en hebben ook een verschillend effect op de verkeersveiligheid en de omgeving. Wethouder Jan Brekelmans: “Het zijn forse ingrepen, die we zorgvuldig willen uitwerken. Dat heeft tijd nodig. We treden hierover in overleg met de provincie, politie en deskundigen als Veilig Verkeer Nederland. We moeten ook goed kijken of we het probleem niet verplaatsen naar een andere oversteek.”

Compleet en veilig fietsnetwerk

De gemeente ziet inwoners graag op de fiets stappen en wil daarom een zo compleet mogelijk fietsnetwerk aanbieden. Brekelmans: “De F261 is een gezamenlijk initiatief van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Waalwijk, Tilburg en Loon op Zand. We hebben hiermee een belangrijke stap gezet in de fietsverbinding Tilburg – Loon op Zand – Waalwijk. Natuurlijk streven alle partners naar een zo optimaal veilig fietsnetwerk.”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen