Herinrichting Vaartstraat, Leo XIII-straat en Loonsevaert van start

Wethouder Gerard Bruijniks verwijderde vanmorgen de eerste klinkers uit de Vaartstraat
Foto: Jan Stads, Pix4Profs

KAATSHEUVEL – Vandaag start de herinrichting van de Vaartstraat, Leo XIII-straat en Loonsevaert. Buurtbewoners en gemeente werkten de afgelopen twee jaar samen aan een plan voor een verkeersveilige en droge omgeving. De buurt wordt een 30-km zone. Ook legt de gemeente een hemelwaterriool aan en kunnen bewoners in de Vaartstraat en Loonsevaert regenwater laten afkoppelen van het riool.

In alle vroegte verwijderde wethouder Gerard Bruijniks symbolisch de eerste klinkers uit de Vaartstraat. Met deze symbolische handeling is het herinrichtingsproject van start gegaan. “Vandaag is een mijlpaal. Het project heeft een lange aanloop gehad, mede door de zorgvuldige afstemming met de buurt. Als gemeente beheren wij de openbare ruimte, maar wij zijn niet degene die er wonen, samenkomen en ontspannen. Daarom zijn we actief in gesprek gegaan met bewoners. Wat vinden zij belangrijk? Welke ideeën zijn er al? Daar hebben we naar geluisterd. Met dit herinrichtingsplan werken we samen aan een verkeersveilige buurt. Ook trekken we samen op tegen wateroverlast op straat.”

Samen wateroverlast tegengaan

Regenwater dat op de daken valt, voeren we op dit moment zo snel mogelijk via de regenpijp af op het riool. Dat leek jarenlang een goed idee. Nu niet meer. De klimaatverandering leidt tot langere perioden van droogte en extreme regenval. In tijden van droogte kunnen we schoon hemelwater goed gebruiken. En als het hard regent, komt er nu zoveel (schoon) regenwater in het riool dat het rioolwater overloopt en vier water soms de straat op stroomt.

Daarom wordt er tegelijk met de rioleringswerkzaamheden in de Vaartstraat en Loonsevaert een nieuw hemelwaterriool aangelegd. In overleg met bewoners koppelt de gemeente de regenpijpen aan de straatzijde van woningen af van het riool en sluit deze aan op het nieuwe hemelwaterriool. Ook straatkolken worden afgekoppeld. Het schone water wordt opgevangen in de retentievijver aan de Bevrijdingsweg en ligt klaar voor droge perioden.

Planning werkzaamheden

A&M Infra B.V. uit Waspik voert de herinrichting uit en begint met de T-splitsing Vaartstraat, Roestelbergsestraat en Bevrijdingsweg. Na de bouwvak staan de riolerings- en bestratingswerkzaamheden in de Vaartstraat en Loonsevaert op de planning en wordt ook de Leo XIII-straat opnieuw ingericht.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden