Zorgen voor elkaar

De jeugdconsulenten (Foto is genomen vóór de coronacrisis).
Foto:

U kunt bij de jeugdconsulenten terecht met vragen over uw kind(eren) en/of uw gezin. Zij zijn tijdens de coronacrisis aan het werk. Er worden alleen geen huisbezoeken gedaan. Wanneer de situatie er om vraagt, door een dreigende veiligheidssituatie of ontwikkelingsbelemmering, overleggen zij met ouders in een grote ruimte op het Klavier. Zo houden ook zij zich aan de RIVM maatregelen.

Bepaalde vormen van jeugdhulp zijn vanwege de corona omstandigheden niet mogelijk of worden in een aangepaste vorm door jeugdhulpaanbieders aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan ambulante begeleiding door beeldbellen.

Samen kijken welke ondersteuning past

Kim de Kort is één van de jeugdconsulenten. “Wanneer u bij ons een aanvraag voor jeugdhulp doet, gaan wij zo spoedig mogelijk met u en uw kind(eren) telefonisch in gesprek. Wij doen zorgvuldig onderzoek en gaan samen op zoek naar een passende oplossing. We bekijken wat u eventueel zelf kunt en wat uw omgeving voor u kan betekenen. Wanneer u of uw omgeving geen passende oplossing kan bieden, dan bekijken we of jeugdhulp mogelijkheden biedt. Wanneer u een vraag stelt die beter ergens anders past, verwijzen we u naar het juiste adres.’’

Nauwe samenwerking met anderen

De kracht van de jeugdconsulenten is dat zij nauw samenwerken met andere organisaties of mensen van het wijkteam. Denk daarbij aan medewerkers van de gemeente Loon op Zand, Casade, politieteam Langstraat, Farent, Thebe, Maasduinen, IndigoGGZ, ContourdeTwern en de GGD.

Contact met de wijkteams

Telefoon 0416 – 289 247 (alleen in de ochtend)
Mail [email protected]
Internet www.samenwerkenaandewijk.nl
Facebook facebook.com/samenwerkenaandewijk

Bijschrift foto:
Vlnr: Rhea Bruggeman, Kim Franken, Kim de Kort, Sharmila Roepan, Marjan Lam.
Jamie van Hofwegen ontbreekt. Deze foto is genomen vóór de coronacrisis.