Zorgen voor elkaar

We blijven allemaal thuis. En zijn daardoor veel meer uren aanwezig in onze straat. Er ontstaan hierdoor allerlei mooie initiatieven. Buren helpen elkaar en staan meer dan ooit voor elkaar klaar. De saamhorigheid in onze samenleving neemt toe.

Maar dat is niet altijd het geval. Het kan juist ook dat er in deze tijd meer spanningen tussen buren en wijkgenoten ontstaan. Door het mooie weer zijn we veel buiten. Zaken zoals harde muziek, barbecuerook, luidruchtige kinderen en verbouwingen kunnen leiden tot irritaties. En het kan ook dat één van uw buren veel stress ervaart in deze coronatijd en anders op u reageert dan normaal.

Buurtbemiddeling

U kunt nog steeds telefonisch bij de wijkteams terecht voor hulp, advies of om uw verhaal te delen. Alleen als u er samen met uw buren niet meer uitkomt, schakelen wij gratis buurtbemiddeling in om samen tot een oplossing te komen. In deze weken kan dat telefonisch.

Hans Luijben is buurtbemiddelaar. “Ik bemiddel of anders gezegd onderhandel tussen bewoners bij problemen over leefbaarheid in de gemeente Loon op Zand. Samen met alle anderen uit het wijkteam werk ik aan een prettig leefklimaat in uw wijk. Hierbij staat zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de bewoners centraal.

Na een melding van het wijkteam kom ik telefonisch in actie. Huisbezoeken zijn nu helaas niet mogelijk. Samen zoeken we naar oplossingen waar iedereen het mee eens is. Beide partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen gekozen oplossingen. Zij moeten na de bemiddeling er namelijk samen verder uitkomen.”

Contact met de wijkteams

Telefoon 0416 – 289 247 (alleen in de ochtend)
Mail [email protected]
Internet www.samenwerkenaandewijk.nl
Facebook facebook.com/samenwerkenaandewijk

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen