Koninklijke landmacht oefent in gemeente Loon op Zand

Foto: Defensie.nl

Van donderdagavond 14 november tot zaterdagavond 16 november vindt er een grootschalige oefening plaats van de Koninklijke Landmacht in de gemeente Loon op Zand. De parttime militairen oefenen deze dagen ook in gemeente Dongen.

Tijdens de oefening zijn de militairen vooral zichtbaar rondom de Brandweerkazerne in Kaatsheuvel, het terrein van de voormalige basisschool De Westkant in Kaatsheuvel en het Mobilisatie Complex Dongen.

Ontmoeting met de militairen

Op vrijdagmiddag 15 november vindt er ook een oefening plaats op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel, tijdens de markt. Tussen 12:00 en 14:00 uur kan iedereen de patrouille oefening op de van dichtbij zien en de militairen en voertuigen bewonderen. Burgemeester Hanne van Aart en de commandant van de eenheid zijn hierbij aanwezig.

Oefeningen

Tijdens het oefenen werken de militairen ook samen met politie en andere hulpdiensten. Het oefenen in bewoonde omgevingen en met partners in het veiligheidsdomein is belangrijk om goed op elkaar ingespeeld te zijn wanneer er zich een crisis of ramp voordoet. De militairen maken gebruik van verschillende militaire voertuigen en lopen gewapend rond. Troepenverplaatsingen en activiteiten vinden voor een groot gedeelte in het openbaar plaats. Komt u de militairen tegen, spreek ze gerust aan.

Parttime militairen

De parttime militairen die deelnemen aan deze oefening zijn gestationeerd in Breda en komen uit de directe omgeving. Zij vallen onder het commando van 13 Lichte Brigade, 30 Nationale Reserve Bataljon uit Oirschot. Bij de Koninklijke Landmacht werken in totaal 3.000 parttime militairen die volledig militair opgeleid zijn voor bewaking- en beveiligingstaken in Nederland. Parttime militairen vervullen hun functie voor vrede en veiligheid naast een burgerbaan of studie. Meer informatie: www.defensie.nl/reservisten.