Evaluatie vluchtelingenopvang Droomgaard ter bespreking naar de raad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand heeft de evaluatie van de opvang van vluchtelingen toegestuurd naar de gemeenteraad ter bespreking. Deze opvang was in het eerste kwartaal van 2016 op vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel.

De evaluatie bestaat uit een rapportage van evaluatiegesprekken over de opvang en de uitslagen van een digitale enquête onder alle inwoners van de gemeente. Deze rapportages worden zonder verdere standpuntbepaling van het college van B&W aangeboden aan de gemeenteraad.

De raad wordt uitgenodigd deze evaluatieverslagen in haar vergadering van 21 juli 2016 te bespreken. Hierdoor kan in de gemeenteraad een beeld gevormd worden van de ervaringen in de periode dat Loon op Zand vluchtelingen opving in Droomgaard.

Op dit moment is er geen verzoek van het COA voor eventuele nieuwe opvang van vluchtelingen in de gemeente. Mocht die vraag zich op enige moment weer voordoen, dan kunnen college en raad zich daarover mede basis van de nu gehouden evaluatie beraden.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen