Erespelden voor bestuursleden stichting 750 jaar Heerlijkheid gemeente Loon op Zand

KAATSHEUVEL – Burgemeester Hanne van Aart reikte donderdagavond 20 februari vijf gemeentelijke zilveren erespelden uit aan de bestuursleden van de Stichting 750 jaar Heerlijkheid gemeente Loon op Zand.

De uitreiking vond plaats in de volle raadzaal van Het Klavier te Kaatsheuvel waar de presentatie plaats vond van het speciale fotoherinneringsboek van de vieringen van het 750-jarig bestaan. Tijdens deze bijeenkomst in de raadzaal van Het Klavier, werd het eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester Hanne van Aart.

In 2019 vond de viering en herdenking van ‘750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand’ plaats. Een burgerinitiatief dat in 2018 ontstond, lag ten grondslag aan een gedegen plan om in samenspraak met verenigingen en gemeente van 2019 een heuglijk jaar te maken door het organiseren van herdenkingen en activiteiten. Het gezamenlijk doel van de vieringen was de onderlinge samenhang tussen inwoners en verenigingen te bevorderen en de culturele waarden te versterken. De feestelijke activiteiten vonden plaats in alle drie de kernen van de gemeente Loon op Zand. Voor de aansturing en organisatie werd een stichting opgericht.
Terugkijkend kan worden vastgesteld dat de organisatie van de activiteiten, festiviteiten en herdenkingen uitstekend verliep en mede daardoor ‘Loon op Zand 750 jaar’ een doorslaand en hooggewaardeerd succes werd. De hiervoor geschetste doelstellingen werden ruimschoots behaald en de herdenkingen en activiteiten hebben ook zelf hun plaats in de geschiedenis van Loon op Zand verworven.

Als blijk van waardering en erkentelijkheid voor hun maatschappelijke-, culturele en historische verdiensten voor de gemeente Loon op Zand, heeft het college besloten de gemeentelijke zilveren erespeld toe te kennen aan de vijf bestuursleden van de Stichting 750 jaar Heerlijkheid gemeente Loon op Zand, t.w.

  • De heer Bert Branderhorst, voorzitter en in 2018 initiatiefnemer
  • Mevrouw Maria Dierckxsens – Oderkerk, secretaris
  • De heer Peter Essers, penningmeester
  • Mevrouw Loes Heijs-Schouten, bestuurslid
  • De heer Ad van Laarhoven, bestuurslid

Bron: Gemeente Loon op Zand

MEER FOTO’S VOLGEN VANDAAG OP ONZE FACEBOOKPAGINA