Presentatie Kindercanon van de gemeente Loon op Zand bij basisschool De Start in De Moer

Foto: Kees Grootswagers

Als eerste in een reeks van activiteiten in de loop van dit en komend jaar, vond op maandagmiddag 1 oktober de presentatie plaats van de Kindercanon van de gemeente Loon op Zand.

Onze inwoners Willemien van Gorkom, Maria Verstappen en Erik Gelevert hebben de teksten (van diverse auteurs) van de reeds bestaande canon bewerkt voor de leerlingen van de basisscholen in onze gemeente. In de afgelopen maanden is verder gewerkt aan opmaak, druk en plaatsing op de websites van de Heemkundekringen De Ketsheuvel en Loon op ’t Sandt.

Kees Grootswagers, wethouder cultuur van de gemeente Loon op Zand, gaf met een “druk op de knop” de Kindercanon vrij voor gebruik. Deze verscheen dan op het digibord in de klas van de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en hun leerkracht Mariëlle van Beek van basisschool De Start in De Moer. De Kindercanon is gericht op de cultuurdragers van de toekomst in onze gemeente. Via de websites van beide heemkundekringen in de gemeente is deze te downloaden voor gebruik. Iedere basisschool in de gemeente ontvangt tevens twee exemplaren in boekvorm en ook de bibliotheken in Kaatsheuvel en Loon op Zand nemen deze op in hun collectie.

De kindercanon is een “leer- en leestool” en bevat alles wat je moet weten van de geschiedenis van onze leefomgeving. Voorts ondersteunt de kindercanon ook de speciaal op kinderen gerichte activiteiten van de jubileumviering “750 jaar heerlijkheid/gemeente Loon op Zand” in 2019. Andere onderdelen van het jaarprogramma 2019 voor kinderen zijn de leskist Het Witte Kasteel, de belevingsacts, het kasteel- en kasteelweidefeest, de opstelwedstrijd en verhalen(der)wijs.

Na het besluit van de gemeenteraad van Loon op Zand tot het ondersteunen van de plannen van de stichting 750 jaar heerlijkheid/gemeente Loon op Zand, is dit de eerste van een drietal activiteiten die ons in 2018 voorbereiden op de vele jubileumevenementen in 2019.