Zeven inwoners gemeente Loon op Zand benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Dinsdag 26 april – de dag van de Lintjesregen – reikte burgemeester Hanne van Aart zeven Koninklijke onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente Loon op Zand. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De zeven gedecoreerden inwoners zijn de mevrouw C.C.M. Smulders – Verduin, de heer M.H.G. Klijsen, de heer W.G.G. Aussems, mevrouw A.M.N.A. Aussems – van Beers en de heer M.J.G. Ligtvoet allen uit Kaatsheuvel en de heren F.J.A. van Venrooij en C.L.J. Hesselmans uit Loon op Zand.

Mevrouw C.C.M. (Laura) Smulders – Verduin (48) uit Kaatsheuvel

 • Vanaf 1995 is mevrouw Smulders vrijwilliger bij de Scouting Martin Luther King te Kaatsheuvel. Zij fungeerde tot 2020 als groepsleider/staflid en organiseerde mede het halfjaarlijkse kampweekend en het zomerkamp. Vanaf 2020 is zij verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de Scouting.
 • Zij is medeoprichter van en vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging De Kliekskus in Kaatsheuvel sinds 2009, de kinderafdeling van Carnavalsvereniging De Kliek.
 • Sinds de oprichting van de Stichting De Kaatsheuvelse Dorpskwis in 2016 is zij betrokken bij de organisatie en vanaf 2017 is zij secretaris van de Stichting. Naast de organisatie van De Kaatsheuvelse Dorpskwis voor volwassenen in de afgelopen jaren, heeft zij zich ook ingezet voor een extra activiteit voor kinderen in de leeftijdscategorie 12 tot en met 17 jaar. Daaruit is de Kenderkwis geboren. Alhoewel door corona deze kwis nog niet is uitgevoerd, ligt de volledige organisatie al zowat klaar.

De heer M.H.G. (Mari) Klijsen (78) uit Kaatsheuvel

 • Van 1987 tot 2015 was de heer Klijsen vrijwilliger bij Volleybalvereniging Volharding is Overwinning (VIO) te Waalwijk. Hij verrichtte allerlei hand- en spandiensten en was medeorganisator van de jaarlijkse fietstocht van de vereniging.
 • Vanaf 2007 is hij vrijwilliger bij de kerk St. Jan te Kaatsheuvel, onderdeel van de Parochie H. Willibrord. Hij is coördinator van de kerkhofploeg, de kerststalploeg en de klussendienst, beheerder van de begraafplaats, collectant, lid van de werkgroep Kerkbalans, opent de kerk bij eucharistievieringen, brengt het kerkblad rond en is lid van de poetsgroep.
 • Sinds 2009 is hij vrijwilliger bij de KBO Kaatsheuvel, hij is medeorganisator van diverse activiteiten, bezorger van het nieuwsblad en verricht hand- en spandiensten.
 • Hiernaast is hij vanaf 2010 vrijwilliger bij de Wandelsportvereniging Waalwijk.

De heer W.G.G. (Wim) Aussems (63) uit Kaatsheuvel 

 • 1974 – 1978 medeoprichter en bestuurslid van discotheek The Star, een mobiele discotheek die o.a. ingezet werd voor lokale sportverenigingen en scholen.
 • 1978 – 1981 bestuurslid van Jongerencentrum Het Schooltje, onderdeel van Stichting Jeugdbelangen Kaatsheuvel.
 • 1981 – 1986 vrijwilliger bij en bestuurslid (1981 – 1985) van de Soos L’Araignée, een voortzetting van Jongerencentrum Het Schooltje.
 • 1986 – 2013 vrijwilliger bij en voorzitter (1986 – 1991) van Basketbalvereniging BC Starz ’81.
 • 1995 – heden vrijwilliger bij het koor La Jeunesse.
 • 2007 – heden medeoprichter van ’t Wandelclubke.
 • 2008 – heden vrijwilliger bij Stichting Jeugdpret Kaatsheuvel en De Moer.
 • 2011 – heden medeoprichter en penningmeester van de Stichting Heartsafe Kaatsheuvel.
 • 2014 – 2020 medeoprichter en voorzitter van Stichting Retailplatform Brabant.
  2014 – heden voorzitter van de Stichting Verstandelijk Gehandicapten Midden-Brabant.
 • 2015 – heden burgerhulpverlener bij de Stichting HartslagNu.
 • 2016 – heden vrijwilliger bij de Stichting Pleinfestival Kaatsheuvel.
 • Hiernaast is hij sinds 2003 mantelzorger/verzorger.

De heer Aussems is werkzaam als centrummanager voor de gebiedscommissie centrum Kaatsheuvel, dat ressorteert onder de Stichting Ondernemend Loon op Zand (SOL). In de periode 2015-2019 was hij actief als projectleider van ‘Goud in Handen’, waarbij hij zich onbaatzuchtig heeft ingezet om verschillende partijen bij elkaar te brengen om de toeristische inkomsten goed te besteden.

Mevrouw A.M.N.A. (Mieke) Aussems – van Beers (62) uit Kaatsheuvel

 • 1978 – 1985 bestuurslid van de Soos L’Araignée.
 • 1982 – heden vrijwilliger bij en bestuurslid van het koor La Jeunesse.
 • 1994 – 2002 vrijwilliger bij de R.K. Basisschool Theresia.
 • 2003 – 2019 secretaris van de EHBO-vereniging ‘Damiaan’ Kaatsheuvel.
 • 2003 – heden mantelzorger / verzorger van familie en vrienden.
 • 2007 – heden medeoprichter van ’t Wandelclubke.
 • 2007 – heden vrijwilliger bij de Tennisclub Boemerang.
 • 2015 – heden burgerhulpverlener bij de Stichting HartslagNu.
 • 2015 – heden vrijwilliger bij de Stichting Verstandelijk Gehandicapten Midden-Brabant.
 • 2016 – heden vrijwilliger bij de Stichting Pleinfestival Kaatsheuvel.

De heer M.J.G. (Marino) Ligtvoet (62) uit Kaatsheuvel.

 • Van 2001 – 2016 was de heer Ligtvoet vrijwilliger bij de Stichting De Gildenbond in Kaatsheuvel.
 • Sinds 2007 is hij secretaris van en vrijwilliger bij de Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel. Hij is bij deze vereniging tevens lid van de reiscommissie, voorzitter van de sponsorcommissie, mede-organisator van de jaarlijkse kerststerrenactie, bezorger van het verenigingsblad en verricht hiernaast allerlei hand- en spandiensten. In het verleden was hij ook lid van de feestcommissie en vrijwilliger bij de jeugdkampen van de vereniging.
 • Vanaf 2017 is hij bestuurslid van de Stichting Vrienden van Cello, een zorgorganisatie voor mensen met een beperking.
 • Verder is hij nog vrijwilliger bij de Parochie H. Willibrord, locatie St. Janskerk en bij de Stichting Samenthuis, een woonvoorziening voor jongvolwassenen met een meervoudige beperking.

De heer F.J.A. (Frans) van Venrooij (81) uit Loon op Zand

 • Sinds 1961 verzamelt de heer Van Venrooij belangeloos memorabilia uit de Tweede Wereldoorlog en Nederlands Indië. In het begin hield hij op kleine schaal tentoonstellingen in Midden-Brabant en net over de grens in België. Vanaf de jaren 80 werd hij door diverse landelijke instanties benaderd om een deel van zijn collectie beschikbaar te stellen voor tentoonstellingen. Nog steeds bouwt hij zijn collectie uit.
 • In 2010 werd een pand betrokken in Loon op Zand, waar hij twee jaar werkte aan een permanente tentoonstelling, die in 2012 werd geopend. Er werd een stichting opgericht : Stichting “De jaren 1940-1945, de jaren Ned. Indië”. Het onofficiële ‘oorlogsmuseum’ vraagt geen entreegeld, trekt jaarlijks vele bezoekers en de heer Van Venrooij geeft rondleidingen voor grote, kleine, nationale of internationale groepen. Namens de stichting verzorgt hij exposities voor nationale musea, regionale projecten en herinneringsmomenten. Dit alles met het doel het behoud van het cultureel erfgoed, de herinnering levend te houden en de boodschap door te geven “Opdat wij nooit zullen vergeten”.

De heer C.L.J. (Kees) Hesselmans (71) uit Loon op Zand

 • De heer Hesselmans is vanaf 1995 betrokken bij de organisatie van de carnavalsoptocht in Loon op Zand. Hij is onder andere juryvoorzitter van de carnavalsoptocht.
 • Vanaf 1999 tot eind 2020 was is hij voorzitter van de Stichting Jeugdbelangen De Kuip in Loon op Zand. Hij voerde de dagelijkse leiding van het jongerencentrum en ondersteunde bij velerlei activiteiten. Hij was het aanspreekpunt voor externe contacten en verrichtte allerlei hand- en spandiensten. De voorzittershamer heeft hij overgedragen maar hij blijft als vrijwilliger nog steeds actief.
 • Van 2000 tot 2017 was hij bestuurslid van het Festival Wereldwijd in Loon op Zand.
 • Vanaf 2016 is hij vrijwilliger bij en was hij voorzitter (2016-2019) van de Wetering Plan Groep. Hij heeft zitting in de Projectgroep de Nieuwe Wetering en zit in de werkgroep Gebruikers.
 • Sinds februari 2020 is hij aspirant-voorzitter en per 1 januari 2021 officieel voorzitter van de Heemkundekring Loon op ’t Sandt. Hij zette zich onder andere in voor het behoud van een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog en is hier medeorganisator van rondleidingen.
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen