Aanleveren kopij en beeldmateriaal

Foto:

De redactie ontvangt graag ideeën en tips voor Loonopzand.nieuws.nl.

Voor het aanleveren van kopij en beeldmateriaal zijn voor snelle en correcte plaatsing de volgende regels van toepassing:

Aanleveren tekst

  • Schrijf kort en bondig
  • Gebruik alleen hoofdletters aan het begin van de zin (geen woorden of zinnen in enkel hoofdletters)
  • Platte tekst aanleveren zónder opmaak (geen uitroeptekens, geen punt in kop etc.)
  • Tekst aanleveren als bijlage in een Word-document
  • Schrijf altijd in de 3e persoon: hij/zij/het (dus nooit in de 1e persoon of wij/ik-vorm)

Aanleveren beeldmateriaal

  • Foto’s als bijlage aanleveren. (Niet in Word document plaatsen).
  • Graag horizontale foto’s aanleveren!
  • Indien beschikbaar de foto’s aanleveren in jpg-formaat en niet al te hoge resolutie. (Afmeting minimaal 900 x 500 / verhouding 9:5)
  • Vermeld bij de foto wie de fotograaf is.
  • Foto’s dienen rechtenvrij te zijn!!!

Mailadres Loonopzand.nieuws.nl: [email protected].

Grote bestanden ontvangen we graag via WeTransfer!

NB: De redactie behoudt zich het recht voor artikelen niet te plaatsen, dan wel te redigeren of in te korten. De eindverantwoording voor een artikel berust geheel bij de auteur. De redactie neemt geen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid en veiligheid van de tekst. Evenmin houdt plaatsing van een artikel in dat de redactie de mening van de auteur onderschrijft.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen