Basisscholen en kinderopvang weer open vanaf 11 mei, jeugd mag weer gaan sporten

Foto: PxHere

Premier Rutte gaf dinsdagavond 21 april een persconferentie. Daarin is verteld hoe het verder gaat met de maatregelen die zouden gelden tot en met 28 april.

Bij de vorige verlenging van de maatregelen werd al aangegeven dat op dinsdag 21 april gekeken zou worden naar de voortgang. Maatregelen versoepelen? Of misschien juist meer maatregelen invoeren? Het zou afhangen van de situatie zoals die vandaag zou zijn. Er is een besluit genomen.

Versoepelen of niet?

Premier Rutte begint met te zeggen dat maatregelen alleen geleidelijk kunnen worden teruggedraaid. De cijfers in de ziekenhuizen en op de IC-afdelingen zijn hoopgevend, maar de druk op de zorg is nog steeds gigantisch. Ook de reguliere zorg moet zo snel mogelijk weer opgang komen. Want iemand met kanker heeft net zo snel hulp nodig als iemand met het corona-virus.

“Mensen vragen zich af hoe lang het nog duurt voordat ze weer ergens naartoe mogen. Ondernemers vragen zich af wanneer ze het bedrijf weer kunnen opstarten. Ik begrijp het ongeduld,” zegt Rutte. Maar hij laat ook weten dat een snelle versoepeling het virus weer een kans geeft om opnieuw te gaan pieken. Wat dus weer meer druk op de zorg geeft. Meer slachtoffers, uitgestelde overige zorg. Dat moet voorkomen worden. Dus behoud nog even de zelfbeheersing.

“Het is een moeilijke afweging, maar voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf. Eerst de volksgezondheid en dan de rest,” benadrukt hij. “We staan pas aan het begin van een nieuwe fase, het prille begin van een weg terug. Een punt met meer onzekerheden, dan zekerheden.”

Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.

  • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand.
  • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
  • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
  • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
  • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Sport

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Zelfstandig wonende ouderen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Evenementen

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Impact op de samenleving en sociaaleconomische gevolgen

Met iedere stap die we in dit proces zetten, zullen sommige mensen opgelucht zijn, anderen juist teleurgesteld of bezorgd. Toch is dit de intelligente weg vooruit naar een gezonde samenleving, waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen. Daarbij gebruiken we de kansrijke plannen die bedrijven en organisaties maken voor de anderhalvemetersamenleving.

De impact op de samenleving en de sociaaleconomische gevolgen van de crisis zijn enorm. De overheid kan dankzij haar goede financiële positie eerste hulp bieden aan ondernemingen, zelfstandigen en getroffen sectoren. Maar we kunnen niet voorkomen dat veel mensen in meer of mindere mate geraakt worden. Gelukkig zien we dat overal in de samenleving mensen, bedrijven en organisaties opstaan om elkaar te helpen.

Bekijk vragen en antwoorden over de Nederlandse aanpak en veranderingen na 28 april 2020

Bron: Rijksoverheid

Dossier: Corona nieuws