Mooie start Oogcafé de Kets

Vrijdagmiddag 22 februari is Oogcafé de Kets in de Rode Loper te Kaatsheuvel officieel van start gegaan. Het initiatief, opgezet door Wilma Smit in samenwerking met ContourdeTwern, de Oogvereniging en de Rode Loper is goed ontvangen, gezien de grote opkomst.

Wilma Smit, initiatiefneemster en zelf visueel en auditief gehandicapt, gaf aan onder de indruk te zijn van de grote opkomst. Zij opent de middag en heet iedereen welkom. Oogcafé de Kets biedt mensen lokaal met een visuele beperking de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Zij is blij dat er nu dan ook een mogelijkheid is om in de Rode Loper te Kaatsheuvel dit initiatief vorm te geven! De opkomst tijdens de opening bevestigd haar vermoeden dat er lokaal veel meer mensen met een visuele beperking zijn. Wilma legt uit dat het de bedoeling is om maandelijkse een Oogcafé te organiseren, op de laatste vrijdag van de maand. In eerste instantie met het doel om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Maar ook om activiteiten te organiseren en thema’s te bespreken.

Na het welkomstwoord van Wilma, opent wethouder Grootswagers de middag officieel en bedankt betrokkenen voor de goede samenwerking bij het tot stand komen van Oogcafé Kets. In het bijzonder geeft hij aan om ook de gemeente te betrekken bij de activiteiten van het Oogcafé. De gemeente wil goed geïnformeerd zijn en op de hoogte blijven van de dagelijkse ervaringen van mensen met een visuele beperking.

Eike Smit, mede coördinator vanuit de Oogvereniging voor de oogcafés in Brabant en Zeeland, geeft aan dat zij met de opening van Oogcafé de Kèts inmiddels 10 Oogcafés in de regio hebben. De Oogvereniging ondersteunt de afzonderlijke Oogcafés bij de organisatie en door ideeën uit eerdere bijeenkomsten te delen. Inmiddels beschikken zij ook over een hele lijst suggesties voor themabijeenkomsten.

Na de officiële opening wordt er kennis gemaakt met elkaar en druk gepraat over de mogelijkheden van het lokale Oogcafé de Kets. In een ontspannen sfeer wisselen de bezoekers met elkaar informatie uit en ervaart de één ergernis van geparkeerde auto’s bij het lopen met een rollator op het trottoir. Waarop de ander stelt diezelfde rollator juist als hulpmiddel te gebruiken om niet zelf ergens tegen aan te lopen. Samengevat een mooie start van een goed initiatief.

Het Oogcafé is op de laatste vrijdagmiddag van de maand van 14:00 tot 16:00 uur in de Rode Loper aan het Paulus Potterplein te Kaatsheuvel. De eerstvolgende is 29 maart.

Voor informatie en aanmelden: Teun Hakkert tel: 0620139735 of via mail: [email protected]

gallery
53289
Mooie start Oogcafé de Kets
Vrijdagmiddag 22 februari is Oogcafé de Kets in de Rode Loper te Kaatsheuvel officieel van
https://loon-op-zand.nieuws.nl/nieuws/53289/mooie-start-oogcafe-de-kets/
2019-02-23T14:32:52+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/204/2019/02/23130049/P2220282.jpg
Nieuws