Gemeente verhoogt dwangsom voor illegale huisvesting Droomgaard naar 152.000 euro per overtreding

Foto: Google Streetview

In de afgelopen maanden voerde gemeente Loon op Zand samen met de politie meerdere controles uit op Oostappen vakantiepark Droomgaard. Uit de controle op 3 januari 2019 bleek dat het vakantiepark aan de afspraken voldeed. Een week later constateerde de gemeente toch weer overtredingen. Daarom verhoogt de gemeente nu de dwangsom voor illegale huisvesting naar het maximale bedrag, € 152.000 per overtreding.

‘Last onder dwangsom uitgewerkt’

Door de laatste overtreding moest de Oostappen Groep wederom €34.000 betalen aan de gemeente. Dit bracht het totaal aan dwangsommen op €178.400. Dit is het totale bedrag wat de gemeente mocht opleggen, onder het huidige besluit van 20 november 2018 voor de ‘last onder dwangsom’.

Maximale dwangsom

De gemeente kan daarom nu de volgende juridische stap nemen. Aangezien de eerste dwangsom onvoldoende effect heeft gehad, legt de gemeente nu een hogere dwangsom op. De gemeente heeft gekozen voor een maximale dwangsom. Voor elke overtreding moet de Oostappen Groep op basis van de nieuwe last onder dwangsom € 152.000 aan de gemeente betalen.

Burgemeester Hanne van Aart

Eerder gaf burgemeester Hanne van Aart aan dat zij ‘voorzichtig blij’ was met het resultaat van de gezamenlijke inspanningen. Hierbij gaf zij tevens aan dat de situatie nauwlettend in de gaten gehouden zou worden. Een week later treft de gemeente opnieuw overtredingen aan. Burgemeester Van Aart: “De resultaten van de afgelopen periode laten zien dat de controles toch zeker nodig zijn. Ik vind het teleurstellend dat de maatregelen tot op heden niet het gewenste resultaat hebben bereikt. Vandaar ook dat we deze verhoging inzetten, met hopelijk het gewenste resultaat, geen illegale huisvesting van arbeidsmigranten meer op vakantiepark Droomgaard.”

Vervolg

De gemeente houdt de situatie de komende periode opnieuw nauwlettend in de gaten. Het gebied waarbinnen het vakantiepark valt, is tot 1 maart 2019 aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie en de gemeente blijven dan ook controles uitvoeren op het vakantiepark.

Meer informatie

Meer informatie over het veiligheidsgebied staat op: www.loonopzand.nl/veiligheidsrisicogebied.

article
52361
Gemeente verhoogt dwangsom voor illegale huisvesting Droomgaard naar 152.000 euro per overtreding
In de afgelopen maanden voerde gemeente Loon op Zand samen met de politie meerdere controles
https://loon-op-zand.nieuws.nl/gemeente/52361/gemeente-verhoogt-dwangsom-voor-illegale-huisvesting-droomgaard-naar-152-000-euro-per-overtreding/
2019-01-23T10:43:21+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/204/2019/01/23104241/droomgaard.png
Gemeente, Nieuws