Eerste begroting nieuwe coalitieperiode gepresenteerd

Foto: Pixabay.com

‘In het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’ heeft het college van B en W van de gemeente Loon op Zand de ambities verwoord voor de bestuursperiode 2018-2022. Uit de programmabegroting voor volgend jaar blijkt dat het college stevig aan de slag wil met die ambities. Op 1 november wordt de programmabegroting in de gemeenteraad besproken.

De eerste programmabegroting van het nieuwe college kenmerkt zich door een voortvarende aanpak van het realiseren van ambities die in het coalitieprogramma staan genoemd. Bijvoorbeeld het structureel verbeteren van het ‘groen’ in de gemeente, het verder op peil brengen van de woningvooraad in de drie kernen en het nog beter afstemmen van het aanbod op de vraag binnen het sociaal domein. Daarnaast staat 2019 vooral ook in het teken van het doorontwikkelen van grote projecten die eerder zijn ingezet, zoals de aanleg van de snelfietsroute tussen Tilburg en Waalwijk en het realiseren van het Regionaal Bureau voor Toerisme.

“Belangrijk voor het college is een solide financieel beleid, een evenwichtige programmabegroting waarin uitgaven en inkomsten in balans zijn,” zegt wethouder Kees Grootswagers van Financiën. “Dat evenwicht staat echter onder druk door onder andere hogere uitgaven binnen het sociaal domein (jeugdhulp, doelgroepenvervoer en huishoudelijke hulp). Volgend jaar laat de begroting een klein negatief resultaat zien, maar dat kleine tekort wordt ruimschoots goedgemaakt in de drie jaren daarna. De financiële ondersteuning die nodig is voor het realiseren van nieuwe ambities is hierdoor beperkt”, aldus wethouder Grootswagers.

Belangrijke ambities van het college van B en W in 2019 zijn:

Extra vergoedingen voor de buitensportorganisaties
Op 20 september is besloten om de buitensportorganisaties tegemoet te komen met een extra bijdrage om het meerjarenonderhoud aan de buitensportcomplexen op een correcte wijze uit te voeren. Het college ziet goede faciliteiten als een belangrijke voorwaarde om het sporten voor inwoners aantrekkelijk te maken. In 2019 wordt het sportbeleid vastgesteld voor de jaren daarna.

Wegen en groen
In 2019 gaan diverse wegen en gebieden flink op de schop. Zo worden de LeoXIII straat – Loonsevaert en Heiakker volledig geherstructureerd.

Nieuwe Wetering
De Wetering moet weer het dorpshuis van de kern Loon op Zand worden. Om dit voor elkaar te krijgen is afgelopen zomer een vervolg gegeven aan de samenwerking tussen de gemeente en de Wetering Plan Groep (WPG). In de loop van volgend jaar worden de ideeën omgezet in concrete plannen voor de vernieuwing van De Wetering.

article
49867
College Loon op Zand wil voortvarend verder met ambities
‘In het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’ heeft het college van B en
https://loon-op-zand.nieuws.nl/gemeente/49867/eerste-begroting-nieuwe-coalitieperiode-gepresenteerd/
2018-10-10T13:29:44+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/204/2016/10/01153425/geld.jpg
begroting gemeente
Gemeente, Nieuws